Salesforce vidareutvecklar Work.com med fler funktioner

Work.com är en plattform som utvecklats efter Corona-utbrottet med syftet att ge företag de verktyg som behövs för att på ett säkert sätt återuppta verksamheten och återgå till tillväxt.

Salesforce vidareutvecklar Work.com med fler funktioner 1Nu vidareutvecklas plattformen med nya funktioner.

– Pandemin har för alltid förändrat vårt sätt att leva och arbeta på, och många företag behöver verktyg som tar hänsyn till dessa nya sätt och överväganden. Anställda vill fortsätta vara produktiva oavsett var de än väljer att arbeta från. Samtidigt visar undersökningar att mer än en tredjedel saknar tekniken för att kunna arbeta effektivt utanför kontoret, säger Salesforce Sverigechef Dan Bjurman.

I den nya versionen av Work.com har anställda tillgång till en digital plattform med verktyg som gör det möjligt att arbeta var som helst. Här finns hjälp med allt ifrån tillgång till IT-support till administrativa frågor genom personlig kommunikation och automatiserade chatbots.

Plattformen har även flera nya kommunikationsappar för säkrare fysiska möten. Bland de nya funktionerna finns bland annat möjlighet att enkelt informera kunder och anställda om nya riktlinjer och procedurer och funktioner som exempelvis hjälper fysiska butiker att hantera och minimera köbildning. Mer om dessa och andra nya funktioner i Work.com hittar du här.