Sälj och analyser i centrum på Salesforce Essentials

Demonstration: Einstein plockar fram bra leads – sedan görs hela affären i Salesforce

Salesforce har hållit ett stort event på Stockholm Waterfront Congress Centre som gick under namnet Salesforce Essentials med många kunder och partners. Det blev en dag fullmatad med information om Salesforce, partnerföretag och olika lösningar. Inte nog med att det var många intressanta talare  – Salesforce hade hyrt in ett eget liveband med sångerska som framträdde Sälj och analyser i centrum på Salesforce Essentials 1med pigg jazz från scenen och bidrog till att ge kraft åt eventet.

En stark talare som bjudits in var Aaron Frank från Singularity University i USA. Han ville få oss att förstå att den tekniska utvecklingen går riktigt, riktigt fort – egentligen för flertalet fortare än vad vi kan tänka oss. Utvecklingen är inte linjär, som vi normalt ser på den, utan exponentiell. “We’re in a era of exceptional change,” sa han. Det vi redan utvecklat hjälper oss att utveckla mera och därför blir kurvan så brant.

Flera andra talare var något Salesforce kallar trailblazers – alltså enskilda personer eller grupper som hittar egna och nya vägar på vilka de senare får efterföljare. Några av dem som bjudits in kom från företaget Skanska. På scenen deltog Eva Harström som är CIO på Skanska. Hon sa att Skanska verkligen strävar efter att vara goda partners till sina kunder och att Salesforce hjälper dem med det.

Salesforce representanter talade om den fjärde industriella revolutionen och frågade besökarna hur de har tänkt delta. Man talade också mycket om Einstein, en ny produkt från Salesforce som kom i höstas (lanserades på eventet Dreamforce 2016). Det är en plattform för predictive analytics, machine learning, deep learning och language processing. Det talades om hur man kan jobba med AI, artificell intelligens.

Salesforce hittar bra leads

Baman Motivala, area vice president Nordics på Salesforce, hälsade välkommen och berättade att det fungerar utmärkt att låta programmet vaska fram de slags leads som normalt sett leder till de bästa och flesta affärerna. AI och automation leder till minskade fel, högre kvalitet och snabbhet. De jobb som anses lättast att automatisera är insamling av data, behandling av data och sådana fysiska aktiviteter som är lätta att förutse. Trots att det finns stora vinster med automation så har många inte kommit så långt på den vägen ännu. Det finns tekniska hinder och man tycker att det blir dyra investeringar.

I en presentation från stora scen fick vi se en demonstration av hur det går till att ringa en kund, bli introducerad av gemensamma kontakter och avsluta en försäljning med hjälp av Salesforce – som finns både som skrivbordsversion för datorn och som app i mobilen. Vi kommer alla att se en smartare och uppkopplad värld, fortsatte Salesforce representanter. Sverige ligger redan nu bra till i utvecklingen.

Man ska kunna lita på Salesforce

Salesforce har några nyckelord som driver deras verksamhet: trust, growth, innovation och equallity. Tidningen Fortune har utnämnt Salesforce till ett av de fem främsta mjukvaruföretagen inom b2b. Salesforce vill ta hand om sina kunders kundinformation och hjälpa kunderna att växa. De är globala och ledande inom CRM, customer relation management. Alla förbättringar av programmen (Salesforce kommer med tre nya versioner varje år) är till för att kunderna ska kunna växa. Nu för tiden måste företag utveckla sina produkter och tjänster i en ständig ström. Salesforce kan hjälpa dem att utveckla snabbare.

IT-Kanalen paratade med Renzo Taal, SVP Northern Europe på Salesforce, och han sa att den som är intresserad kan titta på något som heter AppExchange hos Salesforce. Där hittar man många olika program som Salesforces partners skapat genom att bygga vidare på Salesforce plattform. Ekosystemet med partners är mycket viktigt för Salesforce och eventet på Waterfront hade inte varit möjligt utan dem. Bland dem som byggt egna lösningar finns start-ups, existerande företag som migrerar sin kod till Salesforce och Service Integrators som exempelvis Capgemeni.

Svenska AppExchange-partners är Tacton (CPQ, configure price quote), Musqot (marketing resource management), Scrive (eSignature) och Bisnode (“Clean, update and enrich customer data”). Finska partners som kan vara relevanta i Sverige är Documill (document generation) och Fingertip (beslutsfattande). På Salesforce menar man också att det finns en relevant norsk partner: Questback – för  kundundersökningar.

Capgemini

IT-Kanalen pratade med två Capgemini-representanter som bemannade företagets monter i monterområdet. Det var Gøril Rønning, head of CRM in the Nordics, och Elena King som jobbar med Salesforce i Stockholm. Capgemini säljer inte bara Salesforce utan också konkurrerande program. Man presenterar alternativen – sedan väljer kunderna själva. Det är mycket olika vilka funktioner som en kund fäster mest vikt vid även om man har likartad verksamhet.

Ibland är det IT-avdelningen som tar initiativet till byte av system och ibland är det de som driver affärerna. IT-avdelningen vill styra kostnaderna och de som har hand om affären vill öka effektiviteten. Det är inte alltid som det är lätt att förena olika avdelningars viljor.

Det som driver utvecklingen mest är integration och kundanpassning av programmen. Det handlar exempelvis om att man vill kunna integrera med plattformar som man redan använder eller att programmet ska fungera med befintliga data warehouses.

– Det blir samtidigt allt vanligare att använda programmet off-the-shelf eftersom det går att spara pengar på det, säger Gøril.

Kunden Bambora

Medverkade gjorde också bland andra kunden Bambora, representerad av Christoffer Rutgersson, chief growth analytics officer. Bambora är en svensk start-up som startade 2014 och som erbjuder betalningslösningar. De är verksamma globalt med kontor i sex länder på tre kontinenter – det går att använda lösningen i 60 länder.

-Vi startade i september 2014 och valde att börja jobba med Salesforce i oktober-november 2015, säger Christoffer.

-Varför valde ni Salesforce?

-Vi hade ganska mycket kaos internt om jag ska vara ärlig. Vi har vuxit väldigt snabbt. Vid den tidpunkten så var vi över 300 anställda, hade förvärvat tolv bolag och vi höll på att göra om allting till Bambora. Vi skulle få våra produkter att fungera tillsammans och få exempelvis sälj och support att fungera tillsammans. Vi hade också olika säljare som kanske kontaktade samma kunder med olika produkter. Vi hade växtvärk, sammanfattar Christoffer.

Bambora tittade på flera olika lösningar. Man ville också ha ett bra analysverktyg internt för att kunna mäta hur bra företaget presterade. Det skulle finnas bra uppföljning för alla team. Bambora hade fått Salesforce via ett nordamerikanskt företag som de köpt och valde att gå vidare med det programmet.

-Fungerar det bra?

-Vi kanske inte löst alla problem till 100 procent men då hade vi kanske jobbat för långsamt. Vi har löst många av de ursprungliga problem som vi hade. Vi kan exempelvis idag ta in nya kunder på under 24 timmar samtidigt som de får en bra kundupplevelse. En och samma person i supporten eller sälj kan ge support på eller erbjuda alla våra produkter. Vi får en helhetsaffär med en kund.

Dessutom tycker Christoffer att det går bra att följa upp resultat så att man har koll på vad som behöver förbättras.

– Kan du rekommendera Salesforce?

-Det kan jag helt klart göra, säger Christoffer men han vill för tydlighetens skull säga att de inte valt att jobba med programmet off-the-shelf även man säkert kan göra det. Bambora har valt att investera ganska mycket själva. De har fortfarande mellan två och tre utvecklare som jobbar med programmet och ett analysteam som jobbar med Salesforce består av tre till fyra personer.

-Det går inte att gå och köpa Salesforce och så har man ett system – utan det handlar mera om hur man faktiskt vill arbeta, sammanfattar Christoffer.

Sälj och analyser i centrum på Salesforce Essentials 2 Sälj och analyser i centrum på Salesforce Essentials 3 Sälj och analyser i centrum på Salesforce Essentials 4