Sällanköp driver detaljhandelns tillväxt

pil-upSällanköp ökade dubbelt så mycket som dagligvaruhandel under 2014 och den starka trenden håller i sig, enligt HUI Research.

Låg ränta, svag inflation och goda inkomstökningar är faktorer som driver detaljhandeln i år och även nästa år, enligt en rapport från HUI Research.

Sällanköpsvaruhandeln ökade mer än väntat under 2014 och landade på 4,4 procent. Trots den större volymen sänker man inte prognosen på 3,5 procent för 2015, vilket alltså i praktiken innebär en större ökning än tidigare uppskattningar.

Minskad arbetslöshet

Lyftet för sällanköp är också kraftigare jämfört med dagligvaruhandeln, som under 2014 landade på plus 2,2 procent. Totalt väntas detaljhandeln öka med 3 procent under 2015. Prognosen för 2016 ligger på 3,5 procent.

– Förutom att vi konsumenter beräknas spendera mer per person i detaljhandeln i år fås draghjälp från ytterligare två håll. Dels ökar befolkningen i allt snabbare takt, dels minskar nu arbetslösheten vilket betyder att fler får det bättre och kan konsumera, säger Lena Larsson VD på HUI Research.

Post Comment