Samarbetet möjliggör avancerat dataskydd, så kallade “Embedded Solutions”

clavisterClavister är ett ledande företag inom högpresterande nätverkssäkerhet, de har aviserat att ett återförsäljaravtal ingåtts med Artesyn Embedded Technologies, en världsledande leverantör av inbyggda datorlösningar (så kallade ”Embedded Solutions”) inom områdena kommunikation, telekom, broadcasting, militär, flyg och industriell-automatisering.

Artesyn kommer att erbjuda Clavisters produkter och lösningar till sina nyckelmarknader och kunder. Clavisters virtualiserade säkerhetsprogramvara kommer att integreras i Artesyns datorhårdvara och ge marknaden säkra plattformar med oöverträffad prestanda och kapacitet. Avtalet innebär också att de två företagen kommer samarbeta kring gemensam forskning och utveckling för att säkra nästa generations infrastruktur för IT och kommunikationslösningar.

Samarbetet följer på en längre period av gemensam utveckling av lösningar för telekomindustrin, bland annat för att säkra LTE/4G-mobilnät. Genom att använda Artesyns hårdvaruacceleration och lastbalanseringsteknik samt Clavisters skalbara ”multi core”-teknik, har man på en bladserver kunnat påvisa brandväggsprestanda på 1 Terabit per sekund och IPsec-prestanda på över 400 Gigabit per sekund. Clavister och Artesyn förväntar sig en stark kundrespons och ömsesidig tillväxt som en följd av samarbetet.

Jim Carlsson, VD på Clavister: “Samarbetet med Artesyn gör det möjligt för oss att kombinera våra styrkor och expertis för att leverera avancerade, högpresterande lösningar till några av världens ledande IT- och infrastrukturföretag. Detta kommer hjälpa oss att snabbt öka vår närvaro i tillväxtbranscher. Genom att addera säkerhet i inbyggda datorlösningar, sk ”Embedded Solutions”, kan företag skydda sin infrastruktur och data mot angrepp och avlyssning, utan att behöva kompromissa med prestandan. Avtalet med Artesyn kommer också, precis som tidigare tecknade avtal inom området telekom, att bidra till att Clavister ytterligare expanderar inom telekomsektorn.

Stephen Dow, VD för Artesyn Embedded Technologies säger: “Den låga nivån på nätverkssäkerhet är ett växande problem för många av våra kunder, så vi är glada att få samarbeta med ett av de mest spännande företagen inom detta område. Vi fortsätter att investera i vår Deep Packet Inspection (DPI)-förmåga för att förstärka och förbättra vårt fokus på säkerhet, nätverksanalys och bandbredds-optimering. Detta är en del av vår bredare virtualisering-strategi, att erbjuda hårdvara och mjukvara som gör det möjligt för våra kunder att driftsätta virtuella nätverksfunktioner både i access-nät och core-nät. Genom att samarbeta med Clavister kommer vi att kunna erbjuda våra kunder avancerade säkerhetslösningar, som hjälper till att skydda mot nya och framtida hot. “

 

Post Comment