Samsung presenterar trenderna som kommer att förändra de mänskliga och sociala gränserna

Samsung avslöjar några av de nyckeltrender företaget tror kommer påverka konsumenter under 2016 och framåt.

Enligt experter på Samsungs Design & Innovation Centre i London ser trenderna för 2016 ut att bjuda på allt från virtuell verklighet, som suddar ut gränserna mellan digitala och fysiska miljöer, till en ökad känsla av socialt ansvar bland unga konsumenter som pekar på positiva samhällsförändringar.

– Vi tror att 2016 kommer att bli ett år som förändrar tekniken, säger Felix Heck, Chef på Samsung Design Europe (SDE). Faktorer som supersnabb uppkoppling, lättillgänglig virtuell verklighet och sättet vi kan hantera stora mängder data på gör den digitala världen allt mer tillgänglig. 2016 blir året då den digitala världen verkligen sammankopplas med vår fysiska värld, i hemmet och i samhället. De nya trenderna kommer att drivas på av de yngre generationerna som kräver ett allt större socialt ansvar bland företag och organisationer.samsung

Samsungs teknologiska prognoser 2016:

Påverka nästa internetgeneration
Under nästa år kommer mobilt internet bli ännu snabbare och antas bli vanligare än traditionellt bredband i hem runt om i Europa. Detta möjliggör applikationer och tjänster som tidigare inte har funnits tillgängliga.

Allt eftersom den snabba tekniska utvecklingen fortsätter tror Samsung att internet kommer att utvecklas ytterligare och därmed nyttjas på fler sätt än idag. Den utveckling som går att se för virtuell verklighet indikerar att internet även kommer att väcka vårt sinne för känsel – det som vi kallar det taktila internet.

– Under 2016 kommer vi se hur tekniken utvecklas mot att vara mer känsloladdad, fängslande och sensorisk. Innovationer inom virtuell verklighet driver och förändrar konsumenternas förväntningar på deras möte med tekniken. Allt från produkter med ett särskilt syfte till genuint smarta produkter som utan besvär integreras i vårt vardagliga liv på ett meningsfullt sätt, säger Camille Hammerer, Chef på SDE’s Trend Experience lab.

Virtuell verklighet kommer att skapa en ”phygital” värld
Gränserna mellan digitala och fysiska miljöer bryts ner och Samsung räknar med att framsteg kommer att ske inom virtual reality-teknik(VR) vilket ger upphov till ett helt nytt begrepp som Samsung kallar ”phygital” dimension. Precis som Samsung förutspådde förra året har VR tagit steget in i detaljhandeln. Samsungs egna Gear VR stödjer reseföretag och biltillverkare i Storbritannien som redan erbjuder VR-tillgång till deras produkter och upplevelser till både besökare i butiken och online.

Samtidigt kommer VR att föra oss närmare upplevelser från den ”riktiga” världen. I november 2015 lanserade Samsung i samarbete med FN-organisationen UNCHR en VR-video där man följer en syriansk flicka vid namn Sidra i ett flyktingläger i Jordanien. I videon får man en inblick i hur vardagen ser ut i ett flyktingläger.

– Filmen illustrerar den känsloladdade makt virtuell verklighet har på oss och förmågan att föra oss närmare det verkliga problemet och upplevelsen, förklarar Elin Wallberg, Corporate Citizenship Officer på Samsung Sverige.

Smart evolution driver på förändring
En ökning av smarta hem tros ske även under 2016. Analytiker tror att 18 % av hushållen i Storbritannien kommer att anamma någon form av smart teknik i hemmet under nästa år. Hemmets produkter kommer i större utsträckning att styras med mobilen.

Utvecklingen för anslutningar och uppkopplingar kommer inte att stanna i hemmet. Smarta, internetuppkopplade produkter kommer att flyttas från hemmet till bilen och kommer att kulminera med framtagandet av de första autonoma bilarna under de kommande åren.

– Förarlösa bilar tillhör inte längre science fiction, utan kommer med ett verkligt löfte om säkrare vägar och en kraftigt reducerad trafik. Vi har redan påbörjat resan och stora investeringar snabbar på processen. Tidigare under december månad meddelade Samsung att vi upprättar ett nytt team som ska fokusera särskilt på fordonstekniken, där förarlösa innovationer inkluderas tillsammans med underhållnings- och navigationssystem i bilen, säger Camille Hammerer, Chef på SDE’s Trend Experience lab.

Stora förväntningar på samvetsdrivna förändringar
Yngre generationer ställer allt högre krav på att företag anpassar sina produkter efter deras åsikter och behovet av att skapa en mer ansvarstagande ekonomi. Samsung förutspår även att det kommer att utvecklas nya, smartare processer och tekniker för att hjälpa företag att möta denna önskan. Genom att idéer finansieras via crowdfunding kommer utvecklingen av ny teknik att ta itu med frågor så som hållbarhet.

Samsung tar tag i problemet med bristen på IT-kunskap och hittills har över 125 000 personer deltagit i Samsungs program för digitala kreatörer i Europa.

– Med förbättringar inom datahastigheter och åsikter från den yngre generationen som stödjer utvecklingen kommer online communities få allt mer inflytande när det kommer till att ta tag i samhällsutmaningar. Crowdfunding och etiskt kampanjande kommer att fortsätta växa, säger Camille Hammerer, Chef på SDE’s Trend Experience lab

Kickstarter-projektet “The Ocean Cleanup” syftar till att utvinna, förebygga och fånga upp plastföroreningar i världshaven. FN ser plastföroreningar som en av världens största miljöutmaningar och crowdfunds från över 38 000 finansiärer i 160 olika länder har idag samlat ihop 2 miljoner amerikanska dollar för att rensa haven från plast. Samtidigt utvecklar det Londonbaserade företaget ”Technology Will Save Us” ett lättillgängligt ekosystem för praktisk inlärning med ”gör det själv”-kit, aktiviteter och onlinematerial. Startupföretagets ”gör det själv”-produkter uppmuntrar människor i alla åldrar att spela, koda och uppfinna med hjälp av teknik och därigenom bidra till samhället.

– Det är fantastiskt att se hur företag och individer tar mer socialt ansvar på nya sätt. Denna våg av ”delat ansvar och makt” kommer förhoppningsvis att uppmuntra fler människor och få fler att inse den otroliga potential som teknik innebär för att förbättra livet för framtida generationer, säger Camille Hammerer, Chef på SDE’s Trend Experience lab

 

Post Comment