Samverkan och innovation i fokus när Sverige är partnerland vid Hannovermässan 2019

Sverige kommer att vara partnerland vid Hannovermässan 2019. Det blev offentligt i samband med en ceremoni den 24 april vid årets Hannovermässa där Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister deltog.

Samverkan och innovation i fokus när Sverige är partnerland vid Hannovermässan 2019 1“Det är mycket glädjande att Sverige är partnerland vid Hannovermässan nästa år – världens största industrimässa. Vi har ambitionen att vara världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av industrin är avgörande för svensk konkurrenskraft och nya jobb.” säger Peter Eriksson.

Varje år står ett land i särskilt fokus för Hannovermässans besökare, media och program. Hannovermässan 2019 äger rum den 1-5 april och kommer att ha representation på högsta politiska nivå genom Sveriges statsminister och Tysklands förbundskansler. Sverige efterträder Mexiko som partnerland.

” Jag ser stora möjligheter för svenska företag till stärkt profilering genom det särskilda fokus som Sverige får genom att vara partnerland vid Hannovermässan. Satsningen sker i linje med Exportstrategin och vår ambition är att den ska hjälpa svenskt näringsliv att nå en global publik och erbjuda en plattform att visa upp idéer, samarbeten och innovativa lösningar. Som partnerland kan vi också presentera Sverige på ett bredare plan – som destination för utländska investeringar, turism, innovation och kreativ samverkan. Det ger tillväxt och jobb i Sverige.” säger Ann Linde, EU- och handelsminister och ansvarig för den statliga finansieringen av projektet.

Det formella avtalet om att Sverige blir partnerland 2019 undertecknades av Fredrik Fexe, Executive Vice President, Strategy & Business Development, vid Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden, och Marc Siemering, Senior Vice President Industry, Energy & Logistics vid Hannovermässan.

Business Sweden, har regeringens uppdrag att leda projektet. Kostnaden beräknas till cirka 32 miljoner kronor, vilket finansieras till hälften av staten och hälften av näringslivet.

Business Sweden har påbörjat en dialog med näringslivet om medverkan i och medfinansiering av projektet.

”Vi är mycket nöjda med att ha Sverige som partnerland 2019. Sveriges regering och industri ligger i framkant av den digitala omvandlingen av industrin. Det linjerar utmärkt med Hannovermässan som en central global mötesplats för Industri 4.0 och för att presentera strategier för smart industri, erbjuda innovativa lösningar för den globala marknaden, utbyta erfarenheter och bredda sina nätverk”, säger Dr. Jochen Köckler, styrelseordförande i Deutsche Messe AG.

De redan täta banden mellan Tyskland och Sverige intensifierades med det bilaterala samarbetsavtal om Innovation som undertecknades i början av 2017. Partnerskapet innebär samarbete för att främja innovativa samhällslösningar, nya exportprodukter och starkare konkurrenskraft och kommer att vara en viktig aspekt av det svenska deltagandet som partnerland i Hannover.

34 svenska företag ställer ut vid årets Hannovermässa. För andra året i rad anordnar Energimyndigheten en samlingsmonter med svenska företag och hållbara lösningar inom energisektorn.

Även Elmia har en samlingsmonter på mässan för andra året i rad.

Hannovermässan är världens största industrimässa och en mötesplats på högsta nivå för ledare inom politik, näringsliv och akademi. Mässan äger rum under en vecka i april varje år. Den har cirka 6500 utställare från över 70 länder och täcks medialt av över 2500 journalister från hela världen. Mässan har globalt fokus cirka en tredjedel av besökarna kommer från andra länder än Tyskland. Inriktningen är högteknologisk automatisering, robotisering och digitalisering.