SAP förenklar partnermodellen

SAP har gjort om sin partnermodell och förenklar för befintliga partner att göra affärer med SAP, samtidigt som man lockar till sig ännu fler typer av mjukvaru- och tjänsteföretag. I och med att företags-IT alltmer kommit att handla om övergripande digitaliseringsprojekt och molnlösningar har gränserna mellan olika typer av tjänster och lösningar suddats ut. Därför blir det ännu viktigare att partner får ett så stort handlingsutrymme som möjligt.

sap 3

SAP:s PartnerEdge-program ger ett omfattande partnerstöd med allt från utbildning till belöningar. Från den 31 augusti kan alla partner välja fyra värdeskapande IT-områden att engagera sig inom: mjukvarulösningar, återförsäljning, service och support. Beroende på sin marknadsaktivitet väljer man själv det engagemang som passar.

En partner kompenseras enligt den nya modellen för sin totala affärsvolym oberoende av typ. Det gör det mycket enklare att utöka sina affärsområden och anpassa sin portfölj till efterfrågan på marknaden – men också att utveckla nya affärsmodeller.

– Vi är beroende av att vårt ekosystem ännu snabbare kan ta tillvara nya affärsmöjligheter på marknaden. I dag gör säkert 40 procent av våra nordiska SAP-partner affärer inom områden som inte ens existerade för tre år sedan, säger Nicholas Rouse, partneransvarig för SAP i Norden.

Ett konkret exempel är det branschspecialiserade konsultbolaget som hittills bara sålt implementeringstjänster. Nyligen blev det möjligt för dem att sälja in både lösning och tjänst som en egen molntjänst. Genom att snabbt ta tillvara den möjligheten tillsammans med SAP lyckades man vinna en ny kund.

SAP gör det också mycket lättare att prova på ett partnerskap. Inom SAP PartnerEdge kan intresserade partner få tillgång till programmet utan några startkostnader.

Post Comment