Sara Murby Forste är tillbaka hos Barefarm, trendspanar och blickar framåt

[KVINNOR PÅ KANALEN] Sara Murby Forste är från och med november tillbaka som VD på Basefarm AB, Sverige. Hon efterträder Leif Engdahl som nu går i pension.

Sara Murby Forste är tillbaka hos Barefarm, trendspanar och blickar framåt 1I den globala världen gäller det att hela tiden utvecklas och skapa nya mervärden för kunderna vilket är något som alla bolag, inklusive Basefarm, kontinuerligt jobbar med.

”Framtiden är med andra ord både utmanande och spännande! I den transformation som många företag står inför vill vi vara den självklara partnern och hjälpa till med vår expertis kring Cloud, Big Data och Säkerhet.” Säger Sara Murby Forste, VD Basefarm AB.

Sara har sedan tidigare en bakgrund som VD i Basefarm Sverige och var med redan 2003 när Basefarm startade i Sverige. 2015 flyttade Sara och hennes familj till Paris och Sara tog då paus från det operativa arbetet i företaget men gick samtidigt in i styrelsen för koncernen Basefarm AS. Vid flytten tillbaka till Sverige i höstas var det en självklarhet för Sara att gå in i rollen som VD för Basefarm Sverige när Leif valde att gå i tidig pension.

Nya tekniker ställer nya krav på alla branscher

Den snabba utvecklingstakten inom IT drivs av bl.a. Amazon, Google och Azure vilket skapar nya utmaningar och möjligheter i alla branscher. Hur ska man som företag hinna med i utvecklingen och dra nytta av alla möjligheter? Hur ska vi hantera de ändringar som plötsligt sker i avtalsvillkor, säkerhetsinställningar eller priser? Ny teknologi innebär också nya verktyg, nya sårbarheter och agila arbetsmetoder t.ex. DevOps.

”För oss på Basefarm innebär det att anpassa våra erbjudanden efter nya krav, bygga fördjupad kunskap på de stora plattformarna och hjälpa våra kunder att skapa de bästa lösningarna för deras verksamhet.” säger Sara.

Nya möjligheter med AI

Ett annat område som också är i snabb utveckling är Artificiell Intelligens (AI). Tidigt i somras förvärvade Basefarm det marknadsledande tyska bolaget ”The unbelievable Machine Company *UM” och kan därför erbjuda Big Data-tjänster i tillägg till nuvarande molntjänster och säkerhetstjänster.  Med hjälp av Big Data och AI kan man skapa bättre kundupplevelser, kvalitativa beslutsunderlag och mer exakta prognoser om man nyttjar dem rätt.

Framtiden är nu

”Framtiden är med andra ord både utmanande och spännande! I den transformation som alla företag och organisationer är i hjälper vi till att öka innovationstakten inom våra expertområden: Cloud, Big Data och Säkerhet. Vi ansvarar för att lösningarna fungerar i produktion och är skyddade på bästa sätt. Vi jobbar alltid nära våra kunder från innovation till produktion” förklarar Sara.

”Det är väldigt roligt att vara tillbaka. Även om jag känner verksamheten väl så är det intressant att se de förändringar som skett under den tid jag varit borta. Jag ser fram emot att lära känna alla nya medarbetare och kunder och att hjälpa företag och organisationer att uppfylla sina digitala strategier”
avslutar Sara Murby Forste.