Satsningar på artificiell intelligens kan öka företagens intäkter med 38 procent och sysselsättningen med 10 procent, enligt ny studie från Accenture
Hem NyheterUndersökningar Satsningar på artificiell intelligens kan öka företagens intäkter med 38 procent och sysselsättningen med 10 procent, enligt ny studie från Accenture

Satsningar på artificiell intelligens kan öka företagens intäkter med 38 procent och sysselsättningen med 10 procent, enligt ny studie från Accenture

Publicerat av: Redaktionen

Företag riskerar att gå miste om stora tillväxtmöjligheter om företagsledare inte förser sin personal med nödvändiga verktyg för att hänga med i utvecklingen av intelligenta teknologier – det visar en ny studie av Accenture

Satsningar på artificiell intelligens kan öka företagens intäkter med 38 procent och sysselsättningen med 10 procent, enligt ny studie från Accenture 2I rapporten ”Reworking the Revolution: Are you ready to compete as intelligent technology meets human ingenuity to create the future workforce”, undersöker Accenture Strategy företagsledares och anställdas inställning till och beredskap för att arbeta tillsammans med intelligent teknologi.

I studien uppger både företagsledare och anställda världen över att de tror att artificiell intelligens kan påverka såväl finansiella resultat som företagets arbetsklimat positivt. Bland företagsledarna säger 72 procent att intelligent teknologi kommer vara avgörande för att man ska kunna differentiera sig på marknaden, och 61 procent tror att andelen anställda som kommer att arbeta med AI kommer att öka under de kommande tre åren.

Bland de anställda anger drygt två tredjedelar att de tycker att det är viktigt att man ges möjlighet att utveckla sin kompetens för att arbeta med intelligent teknik. Enligt studien finns det mycket att vinna på att investera i AI. Om alla företag skulle satsa lika mycket på AI och vidareutbildning av personal som de ledande företagen på området gör, skulle sysselsättningen öka med 10 procent och företagens intäkter öka med 38 procent till 2022. Sammanlagt skulle detta motsvara en global ökning i företagsvinster på 4 800 miljarder dollar under samma period.

Men många företag riskerar att gå miste om den potentiella tillväxtmöjligheten.

Trots att 54 procent av företagsledarna säger att samarbete mellan mänsklig kompetens och intelligent teknik är högt prioriterat inom det egna företaget, uppger endast 3 procent att de planerar att göra någon större ekonomisk satsning på att vidareutbilda personal inom området under de tre kommande åren. Det finns alltså ett glapp mellan viljan att implementera AI i verksamheten och de faktiska satsningarna som görs.

”Företag kommer i allt större uträckning att bedömas utifrån sin förmåga att uppnå det vi kallar Applied Intelligence, det vill säga förmågan att säkra tillväxt genom att kombinera mänsklig kreativitet och uppfinningsrikedom med artificiell intelligens, och sedan implementera denna kunskap i alla delar av företagets verksamhet. För att lyckas med det måste företag satsa mer på utbildning, och verkligen förbereda sin personal på att arbeta med den nya tekniken”, säger Daniel Hjelte, Managing Director på Accenture Strategy i Sverige.

Studien visar hur företag som kombinerar mänsklig förmåga och AI inte bara lyckas med att öka verksamhetens effektivitet, utan också öka tillväxten genom att erbjuda innovativa kundupplevelser.

Hos ett klädföretag med online-handel kan AI exempelvis hjälpa stylister att ta fram en unik och personlig produkt genom att förse stylisterna med information om kundernas köppreferenser. Ett företag som säljer sportskor kan exempelvis optimera sin speed-to-market – det vill säga tiden det tar från det att en produkt designas och tillverkas till det att den är färdig att lanseras på marknaden – genom att kombinera kompetens från erfarna skomakare med intelligens från robotar, för att designa och tillverka skräddarsydda skor på lokala marknader.

“Företagsledare måste vara handlingskraftiga, och försöka anpassa företaget till en ny tid där mänsklig kreativitet möter intelligent teknologi för att skapa nya tillväxtmöjligheter, säger Daniel Hjelte, Managing Director på Accenture Strategy.

För att hjälpa företag att förbereda sig för en ny tid där samarbete med AI står i centrum, har Accenture tagit fram följande rekommendationer:

  1. Omdefiniera arbetet genom att förändra verksamheten. Definiera uppgifter istället för tjänster, och låt uppgifterna lösas av människor tillsammans med AI. Försök att balansera behovet av automatiserat arbete med behovet av att stärka den mänskliga kompetensen. Närmare hälften av alla företagsledare säger att företagets arbetsbeskrivningar är förlegade.
  2. Omplacera arbetskraft till områden där arbetskraften kan bidra till nya former av värdeskapande. Tänk bort traditionella effektiviseringsprocesser och allokera istället resurserna dit de kan skapa nya kundupplevelser. Öka tillväxten genom att investera besparingar, från automatiserat arbete, i den framtida arbetskraften.
  3. Öka kompetensen. Ta reda på nuvarande kompetens och öppenhet till att arbeta med AI. Använd digitala plattformar för att erbjuda personliga utbildningsprogram beroende på graden av mognad och intresse.

Metod

Accenture har kombinerat kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder för att analysera anställdas och företagsledares attityder samt anpassningsförmåga till användandet av intelligenta teknologier. Studien baseras på en enkätundersökning med 14 078 arbetstagare med olika kompetens och nivå inom företaget, samt en enkätundersökning med 1 201 seniora chefer. Undersökningarna genomfördes mellan september och november 2017 i 11 länder (Australien, Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA) och i följande sektorer: fordonsindustri, konsumentvaror- och tjänster, hälsovård, infrastruktur och transport, energi, media och underhållning, mjukvaruprodukter och it-plattformar, bank, försäkring, detaljhandel, telekom och förbruksvaror.

Studien innefattar även ekonomisk modellering för att fastställa korrelationen mellan investeringar i artificiell intelligens och finansiella resultat. Intervjuer utfördes på ett djupgående plan med 30 chefer och etnografiska intervjuer genomfördes med 30 individer som arbetat med AI.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>