Schneider Electric går med i företagsallians för att stärka cybersäkerheten i den digitala ekonomin

 Schneider Electric har gått med i Cybersecurity Tech Accord – en allians av företag som förbinder sig att aktivt stärka skyddet för användare och kunder mot cyberattacker och andra digitala hot.

Schneider Electric går med i företagsallians för att stärka cybersäkerheten i den digitala ekonomin 1I dagsläget ingår 144 globala teknikföretag i alliansen utöver Schneider Electric, bland annat Cisco och Microsoft. Tillsammans vill man öka säkerheten, stabiliteten och motståndskraften i hela cybervärlden.

Företagen som ingår i Cybersecurity Tech Accord täcker in många kritiska onlinemiljöer – från telekommunikation och datacenter till industriella kontrollsystem. För Schneider Electric, som är ledande inom digital transformation inom energihantering och automation och verkar i över 100 länder, är IT-säkerhet en prioriterad fråga.

Den senaste IT-incidentrapporten från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att myndigheter rapporterade 297 allvarliga IT-incidenter under 2018.

Cybersäkerhet är en allt mer prioriterad fråga hos myndigheter, och samma trend går att se för det globala näringslivet. Forbes rapporterar att det under första halvåret 2019 skedde fler än 3800 dataläckor som äventyrade 4,1 miljarder filer.

– Vi står inför en ny verklighet och ett geopolitiskt klimat där skadliga aktörer har obegränsat med tid och resurser att genomföra cyberattacker, säger Christophe Blassiau, Senior Vice President, Digital Security och global CISO på Schneider Electric. Dessa nya, innovativa och allt farligare hot kan inte hanteras av ett enda företag, en bransch eller region. Genom att gå med i Cybersecurity Tech Accord kan vi fortsätta vårt samarbete med branschledande företag världen över för att upptäcka, förhindra och bemöta cyberattacker.

Genom att fortsätta arbeta nära offentlig verksamhet, kunder och partners för att bemöta risker i cybersäkerheten, kommer Schneider Electric säkerställa att avtalets kärnvärden efterlevs och att säkerheten är en viktig parameter i all utveckling, från edge-miljöer till molntjänster.

– Det är enormt viktigt för det digitala ekosystemet av partners att ha en öppen och produktiv konversation, att vara transparent om attacker samt att samarbeta för att utveckla nya sätt att säkra att både gamla och nya tekniker kan stå emot de mest sofistikerade cyberattackerna, säger Christophe Blassaiau.

– Den pågående diskussionen mellan det offentliga, civilsamhället och branschen om vikten av cybersäkerhet på internationell nivå, visar på behovet att samarbeta för att hantera de ökade cyberhoten, säger Annalaura Gallo på Cybersecurity Tech Accord. Vi är glada att välkomna Schneider Electric till Cybersecurity Tech Accord och ser fram emot att få ta del av deras unika expertis när vi tillsammans ska stärka säkerheten i den globala digitala ekonomin.

– Partnerskap och samarbeten är en förutsättning för cybersäkerhet, och det har varit en viktig del av Cybersecurity Tech Accord sedan start, säger Tom Burt, Vice President, Microsoft Customer Security and Trust. Microsoft är glada att se allt fler företag, inklusive globala bolag av Schneider Electrics dignitet, ansluter sig till Cybersecurity Tech Accord, som säkrar långsiktig säkerhet och stabilitet i cybervärlden.

Schneider Electric är också medlem i Cybersecurity Coalition samt ISA Global Cybersecurity Alliance, som ökar kännedomen om cybersäkerhet i tillverkningsindustrin och i processer och anläggningar inom kritisk infrastruktur.