Sectra och Samsungs samarbete för säker smartphone

Sectra och Samsung har ett strategiskt samarbete för att förse myndigheter med avlyssningssäkra smartphones. Resultatet, Sectra Tiger, har nu godkänts av den holländska säkerhetsmyndigheten för hantering av information på den höga nivån RESTRICTED.

Sectra Tiger/R är en lösning för smartphones som skyddar både kommunikationen via samtal eller sms och data samt appar i telefonen. Hård-varubaserade kryptering säkerställer att kommunikation mellan olika enheter inte kan avlyssnas. Avancerad teknik för telefonintegritet, med Samsung Knox i grunden, skyddar själva telefonen, och minskar till exempel dess känslighet för skadliga attacker, felaktiga tillämpningar och manipulation. Sectra Tiger/R möjliggör också separering mellan personlig och arbetsrelaterad data på en och samma smartphone.– Det här RESTRICTED-godkännandet bekräftar att Sectra/Samsung med vår lösning möter de höga krav på kommunikationssäkerhet som ställs i en omgivning där nya hot mot smartphones dyker upp i en hela tiden ökande takt, säger Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications.

Sectra Tiger/R ingår i en infrastruktur med helt interoperabla kommunikationslösningar för såväl RESTRICTED som SECRET-klassad information. Det ger flexibilitet för organisationer med användare som har olika säkerhetsbehov och skapar en säker kommunikationslösing som är kostnadseffektiv att underhålla.

– Sectra är en pionjär inom mobila talkrypton med över tjugo års erfarenhet av att utveckla säkra, mobila, kommunikationssystem, säger Menno van den Berg , Vice President Mobile på Samsung Electronics Benelux . Med det här samarbetet, som nu fått ett formellt produktgodkännande av den holländska nationella säkerhetsmyndigheten, gör vi det möjligt för en stor grupp användare som inte tidigare kunnat utnyttja smartphones av säkerhetsskäl, att utnyttja den senaste tekniken.

Post Comment