Seko har idag varslat om stridsåtgärder från och med 18 april mot IT&Telekomföretagen inom Almega

Seko har varslat om total arbetsnedläggelse vid 10 telekomföretag som omfattar ett stort antal medarbetare på många orter i landet.

– Vi har erbjudit Seko en uppgörelse med en löneökning på 2,2 % vilket till fullo motsvarar den nivå som parterna inom industriavtalet har accepterat. Vi har också erbjudit en individuell Flexpension, som bygger på att individen själv har rätt att välja – lön eller extra pension, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig för telekom-avtalet.

– Seko vill också återgå till den föråldrade löneavtalskonstruktion med individgarantier som vi gemensamt kom överens om att lämna redan 2010. Vi är övertygade om att den bästa löneavtalskonstruktionen, för alla parter, bygger på att lön sätts i relation till hur medarbetaren uppfyllt de individuellt uppsatta målen, fortsätter Stefan Lennström.

– Det är ett mycket omfattande varsel, som kommer att få stora konsekvenser för företagens kunder och samhället i stort. Utan fungerande telekommunikationer stannar Sverige, avslutar Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Medellönen på avtalsområdet är drygt 39.000 kr.

Medlare från Medlingsinstitutet kommer nu att kopplas in för att försöka hitta en lösning och därmed undvika att konflikten träder i kraft.

Post Comment