ServiceNow storsatsar på telekomsektorn med Accenture och BT

ServiceNow har släppt en rad nya produkter för telekommarknaden som man nu släpper för operatörer i ett nära partnerskap med konsultjätten Accenture.

ServiceNow storsatsar på telekomsektorn med Accenture och BT 1Lösningarna har utvecklats i samarbete med British Telecom.

Under det digitala eventet Knowledge har en rad nya industrispecifika lösningar presenterats av ServiceNow, med olika partners. Telekommarknaden har haft en tung vår och lösningarna har baserats på erfarenheter av det tryck operatörerna verkat under när nätverkstrafiken ökat kraftigt i spåren av pandemin.

”Utan alla ansträngningarna från telekomleverantörerna att hantera den massiva trafikökningen hade det varit mycket svårare att arbeta hemifrån, studera online eller sträcktitta på Tiger King. Men även om de klarade utmaningen, gick det också att se behovet av förändringar i driften.”

”Framöver måste leverantörer hitta ett sätt att vara mer flexibla, samtidigt som kostnaderna måste minskas när ekonomin saktar ner”, skriver Chris Bauschka, ansvarig för telekomsektorn på ServiceNow, i ett blogginlägg.

Produkterna är byggda på Now-plattformen och kommer att utöka ServiceNows kapacitet inom kundservice och nätverksdrift med nya skräddarsydda appar för proaktiv kundvård och automatiserad kvalitetskontroll. De nya produkterna ska hjälpa operatörer att bättre hantera kundförfrågningar och snabbt identifiera nätverksproblem för snabbare åtgärder.

Sedan i januari är Accenture strategisk partner till ServiceNow:s telekomlösningar. ServiceNow utvecklade den nya lösningssviten baserat på mångårigt samarbete med marknadsledande företag, inklusive British Telecom. BT har varit en aktiv partner i utvecklingsarbetet och kommer även att delta i den fortsatta utvecklingen av tjänsterna.

”Vi vet att digtalisering är komplex, och att ingen kan genomföra den på egen hand. Så vi är väldigt glada att förändra hur vi arbetar med våra kunder när de förbereder sina nätverk för fortsatt digitalisering, tillsammans med ServiceNow”, säger Hriday Ravindranath, CTO på British Telecom.

Bland ServiceNow:s befintliga kunder i telekomsektorn finns även bland annat Telia, som använder ServiceNow-plattformen för kundservicehantering och prestandaanalys.