Sigma IT Consulting accelererar digitaliseringen inom underhåll

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för olika anläggningstunga verksamheter att öka sin tillgänglighet och effektivisera underhållet med stora kostnadsbesparingar som följd.

Sigma IT Consulting accelererar digitaliseringen inom underhåll 1Sigma IT Consulting startar Asset Performance Center

För att accelerera utvecklingen öppnar Sigma IT Consulting ett nytt kompetenscentrum – Asset Performance Center.

Syftet är att samla de breda erfarenheter Sigma har från olika kunder, teknologipartners, akademi och branschorganisationer för att skapa konkreta lösningar som snabbt ger resultat för de kunder som vill ligga i digitaliseringens framkant.

Med Asset Performance Center samlas breda erfarenheter och kompetenser för att därmed accelerera utvecklingen av konkreta lösningar för de kunder som vill ligga i digitaliseringens framkant inom asset management och underhåll.

– Med Asset Performance Center kan vi snabbare utveckla framtidens digitaliserade lösningar inom asset management och underhåll. Ett exempel är att vi tillsammans med IBM och en kund inom fordonsindustrin nu utvecklar ett underhållssystem som är helt mobilt för underhållspersonalen. Ett annat exempel är de olika forskningsprojekt vi medverkar i tillsammans med teknologi­part­ners, akademin och industrin när det gäller att använda AI för att optimera underhållet, att göra rätt åtgärd vid rätt tillfälle helt enkelt, säger Peter Lorenz, affärsområdeschef Asset.

– För våra lösningar inom AI och prediktivt underhåll blev vi även utnämnda till årets partner för mest innovativa lösning av Microsoft förra året. Med Asset Performance Center hjälper vi de kunder som snabbare vill få ut nyttan med den senaste digitala tekniken, avslutar Peter Lorenz.