Sigma tar över SAS-IT

Sigma och SAS har tecknat ett 5-årskontrakt kring applikationsutveckling, support, förvaltning och drift av fem it-system, inklusive övertagande av nyckelpersoner, enligt ett pressmeddelande från konsultbolaget.

Initialt kommer Sigma bygga om två befintliga system för att minska licens- och underhållskostnader. Parallellt med detta överförs fem system till Sigmas support-, förvaltning- och driftsorganisation. Support och förvaltning kommer skötas hos Sigma i Ukraina medan driften förläggs till Sigma i Stockholm.

Jonas Berggren, programledare för 4XNGIT på SAS beskriver samarbetet:
– Vi har valt att skapa en ny inköpsmodell där vår IT-partner går in och tar ett mycket större helhetsansvar för både drift, systemutveckling och som stöd vid verksamhetsutveckling. Sigma visade sig inte bara vara konkurrenskraftiga på pris men också i kvalitet och leverans. I vår jämförelse av tänkbara partners [matchade de] våra kriterier bäst.

– Sigmas mål är att sänka SAS IT-kostnader men ändå leverera tjänster och lösningar som är bättre än nuvarande. Tillsammans med SAS har vi hittills lyckats genomföra betydande IT-besparingar och vi fortsätter gemensamt på inslaget spår, berättar Per Kündig som är affärsansvarig på Sigma.

Post Comment