Slår hål på myterna om molnet och kanalen

Under de senaste tio åren har molntjänster gått från att vara en teknologi som en del framsynta företag experimenterade med.

Det blir till en självklarhet för organisationer i alla möjliga storlekar. Molnet har blivit en standardlösning. Molnteknologi ger företag och organisationer möjlighet att sänka

Businessman putting cloud puzzle together
Businessman putting cloud puzzle togetherkostnader och

sina snabba på sin innovationsprocess. Men molnet ger också stora möjligheter för kanalen.

Det är något som ofta glöms bort, och som göms bakom några seglivade myter och missförstånd som cirkulerar. Jag tänkte ta tillfället i akt och försöka bryta igenom bruset, och slå hål på några av de vanligaste icke-sanningarna vi hör när vi pratar med partners.

Myt #1 – ”Partners kan inte tjäna pengar på molnet”

Det här är i mina ögon så långt från sanningen man kan komma. Under de gångna tio åren har vi sett partners skapa och bygga upp lukrativa intäktsströmmar i molnet – från mindre teknik- och konsultpartners, via systemintegratörer och fristående mjukvaruleverantörer hela vägen upp till några av världens största och äldsta teknik- och konsultföretag. Molnet är en möjlighet att skapa nya affärsenheter och ge sig in på nya affärsområden.

Men det finns också möjligheter för kanalpartners genom molnleverantörernas olika partnerprogram från, där de bland annat erbjuds rabatter jämfört med listpriser och andra chanser att stärka intäkterna från molnet, till exempel genom utbildningar och certifieringsprogram.

I takt med att kunskapen ökar, ökar också möjligheterna att leverera insikter som bygger kundvärde.

Myt #2 – Kanalpartner konkurrerar med molnleverantörer

Den här myten bygger på vanföreställningen att det inte behövs någon kanal överhuvudtaget eftersom kunderna lika gärna kan jobba direkt med leverantören. Men det är helt fel.

För även om kunderna har möjlighet att jobba direkt med en leverantör som AWS, så har kanalpartners fortsatt ha en nyckelroll i molnekosystemet. Vi insåg tidigt att vi skulle behöva ett utbyggt partnernätverk för att lyckas nå våra högt ställda mål och för att våra kunder skulle nå framgång.

Partners har ofta relationer, kunskap om kundernas affär och insyn i hur det tänker som teknikleverantörer inte är i närheten av. Här finns stora möjligheter för exempelvis systemintegratörer att bli det kitt som fogar samman leverantör med slutkund, och som hjälper kunderna att få mesta möjliga utväxling på sina investeringar.

Fristående mjukvaruleverantörer (ISVs) kan dra nytta av molnet för att nå ut med sina produkter till kunder överallt i världen utan att de behöver egen infrastruktur eller egen hårdvara på plats i varje land.

På AWS uppmuntrar vi våra kunder till att dra nytta av AWS Partner Network och AWS Marketplace där de kan arbeta direkt med den konsult- och teknikpartner som bäst passar deras behov. Vi ser också en ny trend där såväl systemintegratörer som mjukvaruleverantörer jobbar tillsammans för att bygga upp en enad front där kunden kan få tillgång till en helhetslösning.

Myt #3 – Vi har redan en molntjänst

Många stora systemintegratörer känner att de redan har en molnteknologi in-house. Men om man verkligen gräver ner sig i detaljerna kring dessa ”moln” så visar det sig ofta att de inte har den flexibilitet, skalbarhet eller globala räckvidd som kunderna vill ha. De är också dyra att drifta och bygga upp, vilket pressar marginalerna i onödan. Genom att låta en leverantör som AWS sköta driften kan de istället fokusera på sina kunder och den egna kärnverksamheten.

Att ha ett eget datacenter är inte samma sak som att ha ett eget moln. Flera av våra partners i den här sektorn har förstått det och väljer att fokusera på att utveckla sitt eget tjänsteerbjudande snarare än att hålla igång sina datacenter.

Myt #4 – Molnet är för brett, kan inte vara specialiserat

Många organisationer lockas av molnteknologins mångsidighet, av det stora utbudet av tillgängliga tjänster och den snabba innovationstakten. Vi har sett att våra partners, genom att använda molntjänster internt – för sin egen infrastruktur – både hänger med i utvecklingen och klarar av att guida sina kunder genom den.

Men vi ser också hur systemintegratörer och andra partners bygger upp specialistkompetens inom allt från IoT och Big Data via DevOps till utpräglade lösningar som SAP, Oracle och Microsoft. Att vara specialist har visat sig vara ett bra sätt att locka till sig stora kunder som försöker flytta sin IT-infrastruktur till molnet.

Råd: Kämpa inte emot

Att som partner påbörja sin molnresa innebär att man behöver förändra sitt tankesätt; Att förstå att molnet innebär en möjlighet för deras organisation redan från start gör det enklare att nå dess fulla potential.

Molnet är det nya normala, både i kanalen och för kunderna. Att inte använda sig av molntjänster är som att kämpa emot gravitationen – det går inte. Om partners inte använder molnet själva eller analyserar var molnet passar in i deras strategi så riskerar de att bli omsprungna av andra som tagit steget.

Min förhoppning är att jag, med den här artikeln, har hjälpt till att belysa sanningen bakom några vanliga myter. För mer information, besök aws.amazon.com/partners.

 

 

 

Post Comment