Slut på slit och släng av it-utrustning

[DEBATT] Tidsinställda lampor på toaletterna, miljöstationer i köken och delade bilpooler till jobbet.

Slut på slit och släng av it-utrustning 1Vi tänker mer hållbart än någonsin och fler företag söker sig till de lösningar som bidrar till en mer hållbar verksamhet. Med all rätt så klart. Ett område som dock ofta glöms bort är it-utrustningen. Där har det slitits och slängts för länge. Svenska företag och organisationer ligger i framkant vad gäller it-mognad och användning av ny teknik, vilket är jättebra. Med vad händer med den utrustning och teknik som är “gammal”?

I Sverige är vi som enskilda konsumenter, generellt sett bra på återvinning och återanvändning. Men bland företag och organisationer finns det fortfarande mycket kvar att göra. Hos många hamnar utrustningen fortfarande på hög. Det innebär risker för datorer, telefoner och annan utrustning att hanteras och slängas på ett felaktigt sätt samtidigt som känslig data lätt kan hamna i fel händer.

Här har vi som experter inom it-livscykelhantering ett ansvar att öka kunskapen bland företagen och hjälpa dem se fördelarna med en cirkulär hantering av it-utrustning.

Nyligen kom en rapport från analysföretaget Canalys som visar att försäljningen av nytillverkade smartphones är den lägsta på fem år. I rapporten pekar man på förlängda uppgraderingscykler hos konsumenterna som en av orsakerna. Det vill säga att det inte längre tycks lika viktigt för oss att ha den senaste tekniken så fort något nytt kommer. Samtidigt visar flera mobiltelefontillverkare på ökad återvinning och återanvändning av material från sina enheter. Fler och fler tecken på att vi fått ett skifte i beteende och att slit och släng tillhör it-stenåldern.

Den här beteendeförändringen bland konsumenter bör ses som en stor framgång i en nödvändig omställning till en cirkulär ekonomi.

Här har företagen ett stort ansvar att se till att den it som de anser otillräcklig inte bara läggs på hög enligt gamla rutiner.

Arbetet med hållbar livscykelhantering och cirkulär ekonomi är långsiktigt men det finns tre steg som företag kan ta redan idag. Först och främst, sätt upp en tydlig strategi för att hitta en standard för it-parken. Företagen måste bort från “teknik för teknikens skull” och istället anpassa tekniken efter användaren eller arbetsuppgiften för att hålla det produktivt och underlätta arbetet.

För det andra, ta kontroll över företagets it-utrustning och vem som använder vad. En bättre kontroll över utrustningen gör det lättare att följa livscykeln och räkna ut och förstå de ekonomiska vinningarna.

Sist men inte minst bör företag utkräva ett tydligare personligt ansvar från den enskilde medarbetaren för den utrustning de använder. Högre krav måste ställas på att ta hand om och skydda den it-utrustning företaget tillhandahåller. Det kan till exempel handla om skärm- och stötskydd för smartphones och andra åtgärder för att förlänga utrustningens livslängd.

Med större hållbarhetsfokus än någonsin kommer också krav på konkreta insatser för att täcka in alla delar av verksamheten. Från miljöstationer och sortering till gemensamma bilpooler och hållbar it-hantering. Det kommer också att gynna företagets ekonomi. Det har slitits och slängts för länge. Nu är det dags att tänka nytt. Att tänka nytt är att tänka återanvändning.

Peter Onstrand, VD, 3 Step IT Sverige