Smart City Sweden demonstrerar svenska lösningar digitalt i coronatider

För Smart City Sweden, med uppdrag att lyfta fram svenska lösningar för hållbara städer internationellt, ställer dagens reserestriktioner krav på nya arbetssätt.

Smart City Sweden demonstrerar svenska lösningar digitalt i coronatider
Internationella besök från bl a Kina fortsätter att visa intresse för svenska lösningar av hållbara städer; numera digitalt. Här är Qingdao uppkopplade med Smart City Sweden/Dalarna Science Park

Från att välkomna internationella delegationer på plats runt om i landet genomförs i dag både besök och andra evenemang helt digitalt.

På Dalarna Science Park, som ansvarar för mellersta Sverige, har under 2020 tagits emot ca 20 internationella digitala besök.

Mer än hälften av världens befolkning bor redan i städer och siffran förväntas öka till närmare 70 procent fram till år 2050. Samtidigt står världen inför stora utmaningar, där städer är en nyckel i omställningen till en hållbar framtid.

Investerings- och exportplattformen Smart City Sweden arbetar för att öka samarbetet mellan Sverige och andra länder inom den hållbara staden.

Smart City Sweden, som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet på Energimyndighetens uppdrag, tar emot delegationer från hela världen och visar upp svenska lösningar inom områden som stadsplanering, mobilitet, miljöteknik, avfallshantering och social hållbarhet. Målet är att inspirera andra att följa det svenska exemplet och samtidigt skapa exportmöjligheter för svenska företag.

Sedan starten har plattformen tagit emot tusentals besökare från fler än 60 länder på huvudkontoret i Hammarby sjöstad och hos de regionala noderna runtom i Sverige.

Colombia, Marocko, Tyskland söker kontakt för affärer

– Genom Smart City Swedens verksamhet har vi ökat samarbetet med många länder och kommit ett steg närmare affärer för svenska företag. En inledande förstudie om avfall i Colombia, ett motbesök gällande smarta elnät i Tyskland och en förstudie kring hållbara transportlösningar i Marocko är bara några exempel från det senaste året, säger Tomas Andersson, IVL:s projektledare på Smart City Sweden.

Ukraina, Somaliland och Kina är intresserade av Dalarna för affärer

– För mellersta Sverige har intresset att göra internationella besök och så småningom affärer också ökat under 2020. Ukraina har visat intresse för cirkulär ekonomi och social hållbarhet, Somalia och Kenya har kontaktat oss om återvinning av restprodukter och plastflaskor samt solcellslösningar för elektricitet. Här har vi en start-up från Borlänge som nu är på plats i Somaliland för att sätta igång införsäljning och demoanläggningar. Vi har också matchat ihop företag inom solenergi och digitalisering med kinesiska företag. Och efter mars 2020 har alla möten varit digitala; ibland med tolk men oftast engelska, säger Ann-Louise Larsson och Xina Liu Lang, Smart City Sweden.

Satsning på digital utveckling

Under mars lanserades ett digitalt Smart City Sweden och sedan dess har uppdraget haft hundratals digitala besök och webbinarier med sammanlagt över 2000 deltagare. Dessa har kommit från alla världsdelar, med länder som Kina, Nederländerna och Danmark i toppen. Intresseområdena från delegationerna varierar stor med allt från energieffektivitet, transport och avfallshantering till social hållbarhet och digitalisering.

– Vi ser att det fortfarande finns ett stort intresse av svenska hållbara lösningar från utländska intressenter och genom att göra besöken digitala har Smart City Sweden lyckats fortsätta att utveckla samarbeten även under pandemin, säger Annika Nilsson, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Digitala besök, webbinarier online och VR-filmer fortsätter affärsutvecklingen

Som en del i den digitala satsningen har en film tagits fram som visar svenska lösningar för hållbara städer. Webbinarier har också hållits inom en rad områden och virtuella rundturer har skapats för att ge besökarna en 360-vy över några av de goda exempel som Sverige kan visa upp. I september representerade Smart City Sweden Sverige i det digitala Nordic Edge, Nordens största mässa för hållbara städer.
Länk till filmen: