Smart samarbete ger en smartare industri – tack vare analys och uppkoppling

Smart underhåll är paradexemplet på hur trådlös teknik ger en bättre fungerande tillverkande industri.

Smart samarbete ger en smartare industri – tack vare analys och uppkoppling 1
Ola Ringström som är nordisk säljchef och Sverigechef på SAS Institute

Det krävs några nyckelkomponenter för att lyckas, smarta analysmodeller och trådlös uppkoppling är de två viktigaste. Därför gör SAS Institute och Ericsson gemensam sak.

Det är lätt att förstå grundtanken med prediktivt, eller förutsägande, underhåll. Man fixar helt enkelt till prylar innan de går sönder, så att de inte går sönder. I vissa sammanhang är det också lätt att förstå vinsterna med prediktivt underhåll, eller ”predictive maintenance” som det heter på engelska. En färsk studie från ABI Research visar till exempel att ett driftsstopp i en fabrik kan kosta upp till 30 000 dollar, cirka 295 000 kronor, i minuten.

Men vad betyder det här för dig, i ditt dagliga arbete? Hur fungerar det? Vilka andra områden än underhåll kan förbättras samtidigt som underhållet effektiviseras?

Låt oss ta ett steg tillbaka och titta på underhållsarbete i stort. Det moderna näringslivet kan till största delen brytas ner i långa kedjor av aktiviteter (processer). Ett stopp i en aktivitet påverkar i värsta fall alla aktiviteter som kommer efter den. Om en skanner går sönder på din kunds kontor kanske du inte kan få det godkännande som du behöver för att sätta i gång med din del av ett projekt. Det i sin tur innebär att dina kollegor inte kan börja jobba med sina uppgifter. Och så vidare.

Det handlar inte bara om att hålla i gång maskiner, utan om att inte stoppa de stora flöden av aktiviteter som krävs för att företag ska fungera. Underhåll handlar inte bara om att underhålla en viss maskin för att den ska fungera, utan om att maskinen kan vara en viktig länk i en lång kedja av aktiviteter. Det gäller för de flesta branscher, men blir extra tydligt för tillverkande industri.

Prediktivt underhåll i sig är bara en del av den här ekvationen som bygger på dataanalys och trådlösa uppkopplingar. Det handlar till exempel om att använda mindre energi och att minimera restprodukter, vilket ger positiva miljöeffekter. Andra konsekvenser är färre defekta varor, vilket även leder till ett mindre behov av att ha lager för reservdelar. Man kan sammanfatta det som effektivare tillverkning i största allmänhet.

För att bredda sitt erbjudande för tillverkande industri har Ericsson som del av sitt Industry 4.0-program tagit in det ledande dataanalysföretaget SAS Institute i sitt partnerprogram kring produkten Industry Connect. Syftet är så klart att vässa dataanalysdelen av lösningen.

Smart samarbete ger en smartare industri – tack vare analys och uppkoppling 2
Christer Bodell, rådgivande konsult på SAS Institute

– En av fördelarna med att kombinera Ericsson Industry Connect och SAS Institute är att det blir enklare att köra analysmodeller lokalt i en fabrik, i molnmiljö eller i kanten av nätverken, nära utrustningen. Det innebär lägre fördröjning, högre tillförlitlighet och säkrare tillverkning, vilket leder till högre produktivitet och kvalitet, säger Christer Bodell, rådgivande konsult på SAS Institute.

Ericsson Industry Connect är ett nyckelfärdigt privat nätverk för tillverkande företag. Ericsson konkurrerar med enkel köpprocess, installation, administration och användning. Modernt konfigurationstänkande gör att implementationer är enkla att upprepa. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt när en ny kund ska implementera lösningen, eller när produktionen ska flyttas eller replikeras inom samma industri.

Förutom själva utrustningen för trådlösa nätverk ingår olika kringtjänster. I dagsläget baseras Industry Connect på 4G/LTE, men det är förberett för 5G. Ericssons val av mobilteknik gör att man kommer runt de problem som finns med wifi för industritillämpningar.

SAS Institute tillför sin analysmjukvara Viya och företagets omfattande kompetens inom dataanalys och AI. Ericssons partnerprogram gör det även möjligt för andra företag att använda den funktionalitet som SAS Institute erbjuder, via en ”plug-and-play”-arkitektur.

– Genom satsningen på mobila anslutningslösningar baserade på Ericsson-teknik blir det möjligt för SAS Institute att erbjuda industrikunder en lösning som ökar produktiviteten, säger Thomas Noren, Head of Dedicated Networks, Ericsson.

I praktiken kan man kalla den här sammansatta lösningen med Ericssons mobilteknik och SAS Institutes lösningar för dataanalys för IoT, sakernas internet, anpassat för tillverkande företag.

– Partnerskapet med Ericsson i deras Industry 4.0-program är en viktig del av vår strategi för IoT. Vi strävar efter att ha ett brett utbud av produkter, tjänster och lösningar. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av vår strategi, säger Ola Ringström som är nordisk säljchef och Sverigechef på SAS Institute.

Samarbeten med flera företag inblandade är det moderna sättet att erbjuda avancerade och lättillgängliga tekniklösningar. Det är helt enkelt ett måste eftersom den komplexitet som behöver bemästras för lösningarna och den underliggande tekniken hela tiden ökar.