Smartsign fortsätter sin stabila ökning och ökar supporten

Trenden för Smartsign är fortsatt mycket positiv. Ökningen för tredje kvartalet ligger på 30 procent. Det är helt i linje med omsättningsökningen under första halvåret.

– Det ser väldigt bra ut med tanke på att det är tuffast att hålla uppe siffrorna under sommar och semestrar, säger Martin Romanowski, vd på Smartsign.

Bakom det lyckade resultatet ligger till stor del den fortsatta expansionen utomlands.smartsign

– I och med vår expansion i Europa sprider vi riskerna och får ett jämnare flöde i försäljningssiffrorna. De olika semesterperioderna på våra marknader bidrar till vår stabilitet, säger Martin Romanowski.

Smartsign har också knutit till sig fler partners och utökat sin support med fler anställda.

– Det här gör att vi kan hantera fler affärer och kunnat öka försäljningen i England och Tyskland. Det är väldigt roligt att vi fortsätter att öka vår försäljning i Norden samtidigt som vi redan i år räknar med att anställa ytterligare personer för de nya marknader vi satsar på, säger Martin Romanowski.

Post Comment