Snabbare tillämpning och samverkan bästa receptet för Sveriges AI-utveckling

Under politikerveckan i Visby arrangerade Vinnova det välbesökta seminariet ”Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens?”. Seminariet blev ett av de mest populära under årets Almedalsvecka i Visby.

Snabbare tillämpning och samverkan bästa receptet för Sveriges AI-utveckling 1Seminariet inleddes med en föreläsning av Göran Lindsjö, AI-entreprenör och AI-rådgivare på Governo. Göran beskrev situationen som att Sverige har en möjlighet att bli bra på att tillvarata AI inom till exempel det offentliga och kanske till och med kunna exportera detta. Han trodde dock inte på att Sverige skulle bli bäst i världen på AI rent generellt.

Receptet för framgång enligt Göran är att inte ”börja krypa innan man kan gå”, utan istället snabbt sätta igång med AI-projekten och lära under tiden. Han efterlyste också ett ökat engagemang från politiskt håll; få om några politiker har AI högst på agendan i Visby. Istället för att överträffa varandra med löften om mer pengar till skola, polis och omsorg bör man sikta på att minska administrationen i dessa verksamheter med hjälp av AI, då får man mer verksamhet för pengarna utan att höja anslagen, menar han. Han avslutade med att efterlysa en bred kompetensutveckling av Sveriges ledare inom AI. ”Fler måste förstå konsekvenserna av konsekvenserna med AI, för det behövs inget större teknisk kunnande”.

I det efterföljande panelsamtalet deltog Claes Lundström, docent och forskningschef på Linköpings Universitet/Sectra, Helena Samsioe, vd och grundare av drönarföretaget GLOBHE,  Tord Hermansson, biträdande forskningschef på Volvo Cars, Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer på Näringsdepartementet och Margareta Groth, AI-samordnare, Vinnova. (Darja Isaksson, digital strateg och tillträdande generaldirektör för Vinnova, deltog inte trots påannonseringen, men var på plats i publiken).

Paneldeltagarna gav flera spännande exempel på hur AI kommer att revolutionera hälsa, välfärd och företagande. Man var också överens om att Sverige behöver agera snabbt och inte vänta in mognaden, vilket Göran inlett med. Helena Samsioe betonade framgångsmodellen där små företag och startups kopplar ihop sig med storföretag för att utveckla tjänster och verksamheter där AI är centrala. Tord Hermansson pekade på de vinster som Volvo gör just nu på AI genom smartare logistik, finans och inköp, det vill säga andra områden än utveckling av själva bilarna. Flera av paneldeltagarna efterlyste satsningar för att få de stora talangerna inom AI att söka sig till Sverige och där god tillgång på rådata kan vara ett av Sveriges konkurrensfördelar. En annan nyckelfaktor för en positiv svensk utveckling inom AI var enligt paneldeltagarna samverkan, där Sverige har en lång tradition och ett förhållandevis öppet förhållningssätt från det offentliga.

Mer om Almedalsveckan del 1 av 2: Klicka på länk

Håkan Sandberg, kommunikationskonsult Cloudberry