Snow lanserar Snow for Cloud – ger it-chefer kontroll över kostnader

Snow for Cloud ger möjlighet till kunskap om och analys av över 1 000 SaaS-applikationer.

Snow lanserar Snow for Cloud - ger it-chefer kontroll över kostnader 1Snow Software, världsledande inom Software Asset Management (SAM) och Cloud Spend Management, meddelar idag lanseringen av Snow for Cloud, förbättringar i Snows Oracle Management Option och Snow for ITSM.

Snow for Cloud

Snow for Cloud ger IT-chefer insyn och kontrollmöjlighet av deras SaaS-miljö (Software as a Service), så att de enkelt kan granska och hantera kostnader och användning av olika molntjänster. De kan nu upptäcka, göra inventeringar och spåra användningen av mer än 1 000 SaaS-applikationer.

Med nya kunskaper kan IT-ansvariga enkelt, snabbt och exakt identifiera onödiga kostnader som annars är vanliga på grund av dubbla, oanvända eller underutnyttjade SaaS-licenser. Snow for Cloud automatiserar också manuella åtkomstförfrågningar och processer för tillhandahållande av tjänster som annars ofta är både kostsamma och ineffektiva.

Många organisationer har gått bortom cloud-first och arbetar nu bara i molnet. Cloud computing har blivit den nya normen, säger Peter Björkman, CTO hos Snow Software. Det blir allt vanligare att verksamheten köper SaaS-lösningar utan IT-avdelningens inblandning. Det lämnar IT-ansvariga utan synlighet eller kontroll över SaaS-miljön. Det här skapar det vi kallar ett Disruption Gap, ett gap mellan vad IT-avdelningen känner till om teknikanvändningen och hur den faktiskt ser ut.

Björkman tillägger att Snow ger it-ledare möjlighet att identifiera onödiga kostnader för molnlösningar, optimera SaaS-applikationer och en mer exakt hantering av kostnaderna för molntjänster. Denna kunskap gör det möjligt att stötta affärsmål och initiativ för digitalisering, en förutsättning för att de ska lyckas i den digitala eran.

Snow Oracle Management Option och Snow for IT Service Management (ITSM)

Snow meddelar också förbättringar av Snows Oracle Management Option och Snow for ITSM. Oracle Management Option ger CIO:s och it-chefer en fullständig översikt av de Oracle-databaser som finns implementerade. Genom att synliggöra risker får de ansvariga kunskap om vilken plattform Oracle körs på oavsett om det handlar om en fysisk miljö, virtuell miljö eller en SaaS- eller IaaS-miljö.