Sofigate skriver avtal med Systembolaget

Skapar mervärde med lösningar för tjänsteautomation och digitalisering

IT-Kanalen.se
Jessica Borgudd, affärsområdeschef på Sofigate

Systembolaget har valt Sofigate som partner för att utveckla lösningar för tjänsteautomation. Med detta samarbete tar Sofigate över en viktig del av Systembolagets service management-kapacitet och siktar på att
utveckla digitala tjänster för exempelvis HR, finans och facility management.

Sofigate har nyligen undertecknat ett avtal med Systembolaget. Syftet med samarbetet är att utveckla Systembolagets effektivitet genom att implementera IT Service Management-lösningar. Genom att få rätt människor, metoder och verktyg att arbeta tillsammans och förstå verksamheten har Sofigate möjlighet att automatisera Systembolagets processer och ytterligare digitalisera deras verksamhet.

– Vi har stor erfarenhet av att implementera service management- och processlösningar inom IT men även andra områden. Denna typ av processutveckling är vår kärnkompetens och vi ser fram emot att tillsammans med kunden få utveckla deras väg framåt och stödja verksamheten, säger Jessica Borgudd, affärsområdeschef på Sofigate.

Sofigates IT service management koncept omfattar även tjänster och processer för till exempel HR, finans och facility management. De automatiserade processerna låter personalen som arbetar i dessa funktioner, fokusera på utvecklingen av sin egen enhet för att stödja den gemensamma affärsverksamheten bättre.

– Systembolagets valde Sofigate som partner tack vare vår tydlighet och våra tjänsters höga mognadsgrad. Systembolaget uppskattar detta och ser fram emot möjligheten att få lära från andra kunder som vi har stöttat i liknande projekt. När vi nu har slagit oss samman med Daymark kan vi dessutom erbjuda dem att lära från de erfarenheter som är gjorde i deras verksamhet och hos deras kunder.