Software AG bygger partnerskap inom analys

Berndt Karlsson, nordenchef Software AG.
Berndt Karlsson, nordenchef Software AG.

Software AG med nordenchef Berndt Karlsson befinner sig på en kanalresa som ska utmynna i en fyrfaldigad försäljning genom partner. Nu har de tagit ytterligare ett steg på vägen i och med partnerskapet med Evalueserve, inriktade på analys.

Realtidsanalys är melodin för Software AG när de etablerar partnerskap med Evalueserve. Samarbetet ligger i linje med mjukvaruleverantörens ambition att stärka partnernätverket som norra Europa-chefen Richard Bounds berättade om för IT-Kanalen i november.

– Traditionellt har vi haft cirka tio procent av vår försäljning genom kanalen. Nu siktar vi på att öka andelen till uppåt 40 procent under de närmaste åren, sa han då.

Analyspartner

Syftet är att både bredda och öka försäljningen. Med det nu annonserade partnerskapet tar man ett starkare grepp om analys. Den nya partnern presenteras så här i ett pressmeddelande:

Evalueserve tar fram arbetssätt och processer för att företag ska kunna dra nytta av detta, och deras expertis i kombination med Software AG:s Apama Streaming Analytics-plattform ger en detaljerad bild över förändrade kundbeteenden och vad som händer på marknaden, så att företaget ska kunna fatta välgrundade affärsbeslut.

– Tjänsterna som Evalueserve erbjuder är oerhört viktiga för att företag ska kunna utvecklas och mogna i den digitala ekonomin. Det här är den typen av samarbete som ger ökad konkurrenskraft och affärsvärde, säger Berndt Karlsson, nordenchef på Software AG.

Evalueserves kunder finns främst inom bank och försäkring, IT, tillverkningsindustri och läkemedelssektorn.

 

Post Comment