Sollentuna tar nästa steg i digitaliseringen – väljer IP-Only som partner i ny storaffär

Sollentuna kommun sadlar om sin IT-drift, och väljer att lägga produktionen av IT-tjänster externt genom så kallad outsourcing.

Sollentuna tar nästa steg i digitaliseringen – väljer IP-Only som partner i ny storaffär 1Som en del i den strategin har man tecknat ett flerårigt avtal med IP-Only till ett värde av 25 miljoner kronor.

Avtalet med IP-Only innebär managering av WAN, LAN och Wifi, samt löpande support och installationer i samtliga av kommunens verksamheter.

– Vi har i vårt upphandlingsarbete haft stort fokus på att skapa en tydlighet i vad som ska levereras, i syfte att få en väl fungerande avtalsgrund för samverkan. Genom förhandlat förfarande, som kan ses som en serie ömsesidiga förtydliganden, kan vi säkerställa kvalitet för alla parter, säger Michael Jansson, IT-chef på Sollentuna kommun.

Sollentuna kommun har sedan tidigare ett tydligt fokus på digitalisering, och genom det nya avtalet är tanken framöver att man ska gå över till en beställarorganisation. Därmed kan man i högre utsträckning fokusera på att erbjuda kommuninvånarna relevanta och välfungerande digitala tjänster.

– I dialogen under upphandlingen visade alla leverantörer en god förståelse för våra behov men med IP-Onlys standardtjänster fick vi den mest kostnadseffektiva leveransen till kommunens verksamheter. Vi ser fram emot att samarbeta med IP-Only, säger Michael Jansson.

– Jag tycker det ska bli spännande att jobba med en kommun som ligger så långt fram när det kommer till digitalisering. Sollentuna kommun är ett föredöme på området med många spännande projekt på gång, säger Regina Donato Dahlström, affärsområdeschef för IP-Only Enterprise.