Sophos lanserar ny tjänst som överlistar och åtgärdar avancerade cyberhot

IT-säkerhetsföretaget Sophos lanserar Managed Threat Response (MTR), en ny tjänst som ska möta de mest avancerade cyberhoten.

Sophos lanserar ny tjänst som överlistar och åtgärdar avancerade cyberhot 1I MTR ingår ett säkerhetsteam där Sophos experter jagar, identifierar och åtgärdar cyberangrepp och hot under dygnets alla timmar. MTR använder dessutom Sophos molntjänst Intercept X som upptäcker och neutraliserar cyberhot med hjälp av så kallad djup maskininlärning.

Sophos Managed Threat Response erbjuds som en paketerad tjänst och är tillgänglig via Sophos partnernätverk. Tjänsten kan användas av organisationer av alla storlekar och går att anpassa för att möta särskilda krav och förändringar över tid. Sophos MTR kan både användas som ett komplement till den egna IT-avdelningen och som en fristående tjänst.

– De mer avancerade angreppen använder sig ofta av en kombination av teknik och mänsklig list. För att försvara sig räcker det då inte med enbart teknik – erfarenhet och expertis måste också till. Först då kan man snabbt sätta in de rätta åtgärderna och inte bara varna för ett hot, kommenterar Ola Björling, ansvarig för Sophos i Norden och Baltikum.

– Förutom en allt mer avancerad hotbild vet vi i dag att det råder en stor brist på IT-säkerhetsexperter. Med den här tjänsten kan vi ge fler tillgång till en helhetslösning där vi kombinerar den mest avancerade tekniken med den samlade erfarenheten och kunskapen från våra egna experter, fortsätter Ola Björling.

Förutom Intercept X Advanced bygger Sophos Managed Threat Response på teknik som förvärvats vid uppköpen av företagen RookSecurity och DarkBytes.