Spara vatten och få mer sparris med IT

Med sensorer och nätverk kan odlare minska behovet av vatten och samtidigt öka skörden.

Spara vatten och få mer sparris med IT 1Sensorer mäter fukthalten och sänder data direkt till en central som ger information om vattenbehovet i olika delar av åkrarna. Det innebär att odlare kan vattna där det behövs och i rätt mängd.

Det är AT&Ts nätverk som samlar in och sänder data från sensorerna. Bakom sensorerna står företaget WaterBit. Sensorerna är soldrivna och sprids ut över odlingarna. Signaler från sensorerna samlas in till en hub eller informationscentral som kan ligga upp till tusen meter bort. Där analyseras signalerna och ger besked om vilka sektioner av odlingarna som behöver mer vatten.

Det kaliforniska jordbruksföretaget Devine Organics har tillsammans med WaterBit och AT&T lyckats minska sin vattenförbrukning. Under en växtsäsong år 2017 sparade företaget cirka 2,8 miljoner liter vatten vilket motsvarar en minskning på 6 procent jämfört med tidigare år.

Devine Organics som bland annat odlar sparris lyckades nästan fördubbla sin sparrisskörd jämfört med tidigare säsonger tack vare denna WaterBit-AT&T-lösning.

WaterBit-AT&T-lösningen har även bidragit med en minskning på fem procent av växthusgasutsläpp. Mindre bränsle krävs för att pumpa ut vatten och färre bilar används för att göra manuella kontroller.