Spelar miljömärkning någon roll när du väljer skrivare med miljön i fokus?

Företag och privatpersoner vill göra det bästa för miljön. Det kan göras på flera sätt; exempelvis genom att återvinna, köra en mindre bil, kanske till och med en elbil, eller montera solpanel på taket.

Spelar miljömärkning någon roll när du väljer skrivare med miljön i fokus? 1Genom att göra noggranna val när vi väljer produkter och tjänster kan vi fatta beslut med miljön i fokus, varje dag. Vi är beroende av att få pålitlig information från inköpsstället. De olika miljömärkena och ISO-märkningen är mycket användbar information och på så vis kan vi lättare avgöra om en produkt är “grön” och “hållbar”.

Vad har ISO att göra med miljömärkning?

Miljömärkning indikerar att en produkt tar hänsyn till miljön och ger kunderna användbar information när de ska välja sina produkter. Det finns tre olika miljömärkningar (typerna I, II och III) en standard av ISO (Internationella organisationen för standardisering) och ett märke för överensstämmelse som indikerar att produkten uppfyller specifika prestandakriterier. I Europa finns tre viktiga miljömärken som Brother eftersträvar.

 

  • En ytterst noggrann process följs för produkter som uppfyller en typ 1-standard. Ett exempel är Tysklands Blå Ängel där man mäter enhetens utsläpp, energianvändning, återvinningsförmåga samt andra miljökrav och fördelar. Allt blir noggrant bedömt. Enhetens förmåga att följa varumärkets standard verifieras av en “miljöjury”.
  • I de nordiska länderna har vi den nordiska miljömärkningen Svanen. Processen för att säkra den här certifiering påminner om Blå Ängelns, men med ännu högre miljökriterier som måste uppfyllas. Allt är verifierat av Nordiska Miljömärkningskommittén som förvaltar den Nordiska Svanen.
  • I Europa ingår Brother i EU Energy Star-systemet. Det kontrollerar att maskinerna uppfyller alla kriterierna för energianvändning. Det är den standard för den miljömedvetenhet som europeiska tillverkare ska uppnå. På EU Energy Stars webbplats finns en databas med kontorsutrustning som är Energy Star-kvalificerad. Där kan man se och få hjälp med att välja de mest energieffektiva modellerna.

Flera miljömärkningar ger förtroende för miljöprestanda. I Europa får våra kunder en bekräftelse på att de väljer en produkt med miljön i fokus när de väljer en produkt med Blå ängeln, Nordiska Svanen och EU Energy Star.