Spelmarknaden två månader senare

Det har gått drygt två månader sedan den nya spellagen trädde i kraft.

Spelmarknaden två månader senare 1Monopolet som den svenska staten hade har fallit och trots att det är en relativt kort tid som har passerat, har man redan märkt av förändringarna. Systemen som sattes i användning för att skapa en säkrare marknad har hittills fungerat och man räknar med att fler förändringar kommer att följa under våren.

Lagändringen hade två syften. Den ämnade dels att öppna upp marknaden i enlighet med EU:s konkurrensregler för en rättvis handel och konkurrens mellan gränserna. Men den skulle också utgöra ett starkare regelverk för att skydda svenska spelare från att utveckla osunda vanor. För att uppfylla det första syftet öppnade man upp marknaden som tidigare varit begränsad till statliga bolag. Det blev däremot inte helt fritt för spelbolag att erbjuda sina tjänster, utan de krävs numera inneha en godkänd licens utfärdad av Spelinspektionen. Genom den här licensen blir de även skatteskyldiga. 

För att få licensen måste spelbolaget ta ett större ansvar över spelarna, vilket uppfyller lagens andra syfte. Kraven på att spelbolagen ska ta större spelansvar har blivit hårdare och de har även belagts med en omsorgsplikt. Det innebär att de måste hjälpa spelarna att skapa sunda spelvanor, och det är dessa som har märkts av mest. 

Tydliga förändringar

En godkänd spelsida ska ha en rad högst upp på sidan där spelarna tydlig kan klicka sig vidare för att utföra ett speltest, sätta upp gränser och stänga av sig helt. Den förstnämnda hjälper spelaren att testa sina spelvanor för att se om hen befinner sig i risk att utveckla någon form av osunt spelbeteende. Den andra hjälper hen att sätta upp tids- och insättningsgränser. Det här behöver inte vara något nytt och flera spelsidor har sedan tidigare erbjudit liknande verktyg, men det är först nu som det är ett måste för alla med licens. 

Ytterligare ett krav för att spelbolagen skulle få sin licens, och som har märkts tydligt, var att de skulle minska sina erbjudanden till enstaka tillfällen. Sedan januari är det bara när man registrerar sig som ny spelare, eller när man spelar hos ett spelbolag för första gången, som man kan ta del av och hämta ut bonus nu. Det rekommenderas att man jämför bonuserbjudanden och spelutbuden innan man väljer vilken sida man ska spela på, samt att man läser villkoren för dem noggrant.

Frågetecken kring marknadsföringen

Som med alla nya lagar och regler tar det en stund innan alla bitar faller på plats. Det finns fortfarande frågetecken kring marknadsföringen, som enligt den nya lagen ska ske med måttfullhet. Civilministern, som är ansvarig för spelmarknaden, kallade nyligen de svenska branschorganisationerna för spel till ett möte, där han lyfte fram att reklamen måste bli ännu mer subtil. Måttfull marknadsföring är en del av spelansvaret och är därför en viktig punkt, men det kom samtidigt inga konkreta förslag på vad en subtil marknadsföring är. 

Det finns alltså mer att jobb på för att skapa en bra spelmarknad och det kommer utan tvekan att ske fler, och synliga förändringar under våren.