Stark framtidstro bland småföretagen

Att småföretagens optimism är starkare än i höstas är ett tydligt tecken på ett stabilare ekonomiskt klimat i landet.

De mindre företagen svarar för hälften av näringslivets omsättning och de flesta jobben skapas här, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Hälften tror på ökad försäljningsmåföretagen
Hälften av småföretagen, 50 procent, tror på ökad försäljning det kommande halvåret. Det innebär en ökning med 8 procentenheter sedan höstens mätning. För de småföretagare som tror på ökad försäljning är ett ökat antal försäljningskanaler den vanligaste orsaken till den starka optimismen, vid sidan av säsongsberoende faktorer.

Starkast framtidstro har företagarna inom IT- och telekombranschen samt kultur, nöje och fritid. Där tror hela 62 procent att deras försäljning kommer öka kraftigt under det kommande halvåret.

– Den osäkerhet som vi såg i höstas har minskat. I stället ser vi nu en ökad nybyggnation som innebär möjligheter för landets småföretagare. Nu vågar allt fler expandera och satsa mer på den egna säljkapaciteten, säger Henrik Salwén.

Småföretagare optimistiska även kring inköp
Vismas Affärsbarometer visar att småföretagen även blivit mer optimistiska när det gäller inköp. Nästan fyra av tio, 37 procent, räknar med ökade inköp de kommande sex månaderna, vilket är en ökning sedan i höstas då motsvarande andel var 32 procent.

Topp 5: Mest optimistiska branscher (andel som tror på ökad försäljning):
1.
IT och telekom (62 procent)
2. Kultur/nöje/fritid (62 procent)
3. Hotell och restaurang (61 procent)
4. Reklamverksamhet/pr/kommunikation (58 procent)
5. Handel (57 procent)

Post Comment