Stark matchning för att effektivisera IT-drift

ServiceNow står för bredden och Nutanix för IT-spetskompetensen.

Stark matchning för att effektivisera IT-drift 1Det är ett sätt att se på ett nytt intressant samarbete mellan de båda företagen. Samarbetet innebär att företagens plattformar integreras med varandra.

Nutanix och ServiceNow har ett gemensamt mål, som de båda företagen jobbar mot på lite olika sätt: att förenkla IT-drift för moderna företag. Kan det kanske vara så att de båda företagens lösningar kompletterar varandra?

Ja, det verkar man tycka. I dag presenteras ett samarbete mellan de båda företagen.

I korthet går det ut på att användare av ServiceNows molnplattform för att hantera bland annat IT får tillgång till den funktionalitet som finns i Nutanix plattform för IT-drift. Eller om man vill se det tvärtom, Nutanixanvändare får tillgång till funktionaliteten i ServiceNows plattform.

Nutanix lägger framför allt tonvikten på automatisering av tekniskt arbete för IT-drift, inte minst för privata moln, och på att ge tillgång till detaljerad information om de olika delarna av en IT-miljö. ServiceNow har ett bredare fokus, som förutom hantering av arbetsflöden (workflows) för IT även inbegriper arbetsflöden för att hantera till exempel anställda och kunder.

Vad betyder det här? Sett från ServiceNowperspektivet ges tillgång till mer detaljerad information om IT-resurser och en högre grad av automatisering av IT-drift. Sett från Nutanixperspektivet öppnas en dörr in till ServiceNows funktionalitet som inte är strikt IT-inriktad, till exempel möjligheten att definiera arbetsflöden för att hantera kunder och anställda.

Blir det någon överlappning av funktionalitet i de båda plattformarna? Alltså, uppstår det behov av beslut för användare om vilken plattform som ska användas för olika typer av funktionalitet?

̶  Nej, de båda plattformarna kompletterar varandra. Det är inte så att den ena plattformen ersätter den andra. Vi är stolta över det här samarbetet, eftersom ServiceNow är standard inom sitt område, säger Greg Smith, produktchef på Nutanix.

Är det vanligt att kunder redan i dag använder båda plattformarna?

̶  Ja, vi har många kunder som använder ServiceNow. Många av dem har frågat efter integration mellan vår plattform och ServiceNows plattform, säger Greg Smith, produktchef på Nutanix.

Greg Smith lyfter fram tre integrationspunkter, mellan de båda plattformarna:

ServiceNowanvändare får tillgång till Nutanix funktionalitet för att automatiskt få information om vilka komponenter som finns i privata moln.

Det gäller allt från individuella virtuella servrar, till kluster, lagringspooler, med mera.

ServiceNowanvändare får tillgång till Nutanix funktionalitet för att snabbt rulla ut, administrera och skala upp applikationer med hjälp av Nutanix mallar (blueprints). Mallarna blir tillgängliga i ServiceNows tjänstekatalog.

Nutanix automatiseringsmotor blir tillgänglig direkt på ServiceNows plattform. Det innebär till exempel att meddelanden av typen ”notifieringar” skickas automatiskt till lämpliga personer.

Kunder ska kunna få support från en källa. Men om det behövs kommer Nutanix och ServiceNow kommunicera för att lösa problem

Greg Smith vill inte uttala sig om ytterligare om närmare samarbete mellan de båda företagen. Men rimligtvis borde man arbeta för att skapa ännu tätare integration mellan de båda plattformarna. Det verkar sannolikt att de båda företagen inte ger sig in på varandras områden om det här samarbetet faller väl ut.

För kanalen i Sverige borde samarbete kunna innebära att partner för de respektive plattformarna