Stockholm drar ifrån som Sveriges konsulthuvudstad

Nordens största plattform och handelsplats för konsulter – har återigen kartlagt den svenska IT-konsultmarknaden.

Stockholm drar ifrån som Sveriges konsulthuvudstad 1Kartläggningen visar att en klar majoritet av IT-konsultjobben finns i Stockholmsregionen: 71 procent, jämfört med 11 procent i Göteborg och 7 procent i Malmö. Stockholm ökar från fjolårets 69% och totalt står de tre regionerna för nästan 90% av Sveriges konsultuppdrag.

Förutom regioner, har Brainville kartlagt vilka kunskaper och roller som efterfrågats mest under det första halvåret 2018. Bolaget har även sammanställt vilka IT-konsulter som begär högst betalt och hur olika roller värderar sitt arbete.

Kartläggningen visar bland annat att efterfrågan på systemutvecklare är fortsatt hög och trenden är positiv: 27 procent av alla annonser inom IT efterfrågade systemutvecklare, jämfört med 24 procent under andra halvåret 2017.

– Det finns ett utbrett behov av Systemutvecklare, till stor del på grund av den rådande samhällsutvecklingen där i princip allt digitaliseras och automatiseras. För de med ett eget driv och några års arbetslivserfarenhet finns stora möjligheter att bli egenkonsult och höja lönen rejält, säger Manuel de Verdier, vd Brainville.

Kartläggningen visar vidare att efterfrågan på Systemutvecklare med kunskap inom Java är störst med Java-kompetens efterfrågat i över 1 000 annonser. Efterfrågan på kunskaper i .Net är mindre, men efterfrågan ökar snabbare än för Java.

Störst chans för nya uppdrag under första halvåret 2018 är i januari och april: både när det kommer till antalet nya annonser och antalet tillträdda tjänster ligger dessa månader i topp.

Brainvilles kartläggning visar också att konsulter verksamma som Kravanalytiker eller Projektledare vill ha mest betalt första halvåret 2018. Tittar man enbart på den senaste mätperioden, andra halvåret 2017, är det samma roller som toppar listan.

Det faktiska priset kan skilja sig beroende på vad partnerna sedan avtalar med varandra. Java-utvecklare säljer sig lite för billigt – kunderna är bereda att betala 76 kronor mer per timme än vad den genomsnittlige konsulten begär. För Systemtekniker och Projektledare är situationen den motsatta.