Stor efterfrågan för CASB-lösningar – men tillräcklig kunskap saknas

Organisationer använder i allt högre grad så kallade CASB-lösningar för att bland annat övervaka aktiviteten över molnet.

Stor efterfrågan för CASB-lösningar – men tillräcklig kunskap saknas 1Men lösningarna är fortfarande underutnyttjade. Det visar en ny stor undersökning från Cloud Security Alliance.

Cloud Security Alliance (CSA), den ledande organisation för att definiera standarder, certifieringar och säkerhetsrutiner med målet att göra molnmiljöer säkrare, utannonserar sin senaste rapport, The Evolution of CASB. I undersökningen har fler än 200 it- och säkerhetsexperter från en mängd olika organisationer tillfrågats kring vilka utmaningar, förväntningar och tekniska implementationer som kommer med att använda CASB – en mjukvara som installeras mellan molntjänsten och användaren för att bland annat övervaka aktiviteten. Resultatet visar ett stort glapp mellan hur snabbt implementationerna går och hur effektivt det sedan används inom företaget.

– Alla olika delar av CASB-lösningar är underutnyttjade, särskilt när det kommer överensstämmelse, datasäkerhet och möjligheten till att skydda mot hot. Det är uppenbart att utbildning och kunskap om hur man använder produkterna måste prioriteras för att CASB ska bli en effektiv tjänst eller lösning, säger Hillary Baron, huvudförfattare och forskningsanalytiker på The Cloud Security Alliance.

På initiativ av det ledande cybersäkerhetsföretaget Proofpoint visar rapporten att medan närmare 90 procent av organisationerna i undersökningen redan använder eller ser över möjligheten att börja använda en CASB-lösningen har 50 procent inte tillräckligt med bemanning för att till fullo nyttja en molnsäkerhetslösning – något som kan åtgärdas genom att samarbeta med en ledande CASB-leverantör.

Dessutom visar rapporten att 30 procent av organisationerna i undersökningen behöver använda flera olika CASB-lösningar för att täcka upp för de säkerhetsbehov som finns. 34 procent menar också att komplexiteten i lösningarna är en bromskloss. Överlag fungerar CASB-lösningar bra för att synliggöra och upptäcka avvikande mönster i molnet men de behöver fortfarande användas som bättre redskap för både sanering och förebyggande åtgärder.

– För att övervinna de luckor vi ser i denna Cloud Security Alliance-undersökning behövs det en lösning som är en del av en större säkerhetsportfölj och som effektivt kan hantera alla olika molnsäkerhetsproblem. Och det är kritiskt att resan börjar med tydliga och prioriterade mål, säger Tim Choi, vice president för produktmarknadsföring på Proofpoint.