Stora möjligheter för kanalen – men drar IoT-utvecklingen iväg för snabbt?

Företagsvärlden har fått upp ögonen för möjligheterna med IoT, en ny undersökning visar att de tar till sig tekniken i allt högre utsträckning.

Dagligen hittar företag världen över nya och innovativa sätt att dra nytta av de möjligheter som Stora möjligheter för kanalen – men drar IoT-utvecklingen iväg för snabbt? 1uppkopplade ”prylar” erbjuder. Trenden är tydlig, och när vi frågade lösningsleverantörer i Storbritannien så svarade en majoritet att deras kunder – och deras affärsmodeller – kommer att påverkas av IoT inom en snar framtid. Om de inte redan har gjort det.

Det innebär en fantastisk möjlighet för kanalen. Eller det är åtminstone vad det verkar.

Men allt är inte alltid vad det ser ut att vara, undersökningen visar också att det är stora skillnader beroende på vilken bransch företaget är verksamt. Det finns helt enkelt betydligt mindre möjligheter inom vissa branscher.

Att IoT går framåt hänger också till stor del samman med genomslaget för vissa typer av applikationer och teknologier. Enligt deltagarna i undersökningen så är det teknikföretag som är snabbast på att ta till sig teknologin, före retail, bank/finans och tillverkningsindustri. På femte plats hamnar tjänstesektorn. Om man vänder på listan och tittar underifrån så är det hälso- och sjukvård, försäkring och läkemedelsföretag som är sämst – tillsammans med offentlig sektor.

Det är klart att den här undersökningen knappast ger en helhetsbild av hur det ser ut, men det är tydligt att det finns en varierande vilja att ta till sig ny teknologi ute bland företagen och att det ger mindre möjligheter att bygga lösningar kring IoT och integrera tekniken med existerande system.

Varför är det så? Först och främst är det tydligt att det finns en möjlighet för lösningsleverantörer att driva på den här utvecklingen, framförallt inom de branscher som varit långsammare med att ta till sig den nya tekniken och dra nytta av de uppkopplade prylarnas möjligheter. I många fall kommer det att innebära att man arbetar tätt med branscher där lagar, regelverk och styrning traditionellt varit väldigt komplexa saker – till exempel hälsa/sjukvård, energi- och transportsektorn. Dessutom är detta områden där medvetenheten kring insamling av personlig data och privat information bara kommer att öka i takt med att branschen tar till sig IoT-lösningar.

Lösningsleverantörer kanske ser IoT i huvudsak som ett sätt att växa sin affär och expandera till nya områden, men det är inte förvånande att genomslaget tagit längre tid just där det finns mer administration, fler regelverk och ett större fokus på att investeringar ska kunna räknas hem på kort tid. Och det i sin tur bidrar till en ännu långsammare upptagning – för utan goda exempel och framgångsrika implementationer som bevisar att teknologin fungerar är det svårt för andra att få upp ögonen för de vinster som teknologin kan ge. Det blir som en ond cirkel.

IoT-revolutionen sker så snabbt att många lösningsleverantörer inte ens har hunnit pausa och tänka över hur de ska marknadsföra sina egna spetsegenskaper inom segmentet – det finns helt enkelt tillräckligt med förfrågningar på området ändå. Men om vi tittar på hur trenden ser ut för 2017 så är det tydligt att vi kommer att få se ett bredare genomslag i år och med det kommer allt större möjligheter som allt fler kommer att vilja få del av.

Det är knappast förvånande att efterfrågan för IoT har varit stor bland konsumenter. Att det går trögare ute på företagen beror till stor del på frågetecken för säkerhet och de stora svårigheter som kan finnas när det gäller att integrera IoT med existerande system och infrastruktur.

Undersökningen visar på en tydlig ökning för kanalen gällande intäkter från företag, mer specifikt storföretag, när det gäller IoT-lösningar. Och kurvorna pekar uppåt, såväl för 2017 som i ett längre perspektiv; 76 procent av återförsäljarna upplever ökad försäljning tack vare kundernas intresse för IoT och majoriteten rapporterar omsättningsökningar på upp till 30 procent.

IoT utgör en strålande möjlighet för kanalen – de kan bygga en stabil grund som proaktiva och betrodda rådgivare i hela kedjan, från planering till implementering och hantering av ny infrastruktur och nya mjukvarulösningar. De kanalpartners som tar det hela ett steg längre och börjar fundera över kundernas behov och tillväxtmöjligheter, och funderar på hur IoT kan bidra kommer att bidra till en positiv utveckling. I takt med att suget efter IoT ökar, inte minst från eftersläntrar-branscherna, så kommer de att kunna råd som kunderna tar till sig och kan lita på och skräddarsydda lösningar som minskar komplexiteten och gör att deras kunder inte behöver känna samma tveksamhet kring satsningen på IoT.

Ett varningens finger kan dock höjas, för precis som vissa branscher varit långsammare med att ta till sig den nya tekniken så finns det tecken på att hårdare reglering och än större komplexitet kring implementering kommer att göra det hela än långsammare i vissa branscher. Många av lösningsleverantörerna i undersökningen tror att den här typen av regelverk och administration kommer att fortsätta sakta ned innovationskraften inom IoT i många branscher.

Det är viktigt att företagen anstränger sig för att inte hamna på efterkälken. Här finns naturligtvis också stora möjligheter för alla – från systemintegratörer till återförsäljare till IT-konsulter som alla kan erbjuda sina tjänster för att hjälpa de här företagen att bättre förstå möjligheterna och göra verklighet av sina visioner för IoT.

För till syvende och sist så handlar det om kunderna, om att hjälpa dem realisera sin potential med hjälp av den senaste tekniken.

Michael Collins, Senior Vice President, Channel, Dell EMC EMEA