StorageCraft lanserar Cloud Backup för Office 365

Den första i en serie av viktiga molnlösningar för riskhantering för stora och små användare av den populära Microsoft-programsviten.

StorageCraft lanserar Cloud Backup för Office 365 1Många SaaS-användare får lära sig den hårda vägen att ett molnbaserat program inte är det samma som att säkerhetskopiera ett molnbaserat program. Den främsta anledningen till att man behöver återställa filer är användarfel som till exempel att skriva över eller radera viktiga data. SaaS-program tillhandahåller vanligtvis en plattformsåterställning, vilket ändå inte hjälper användaren hela vägen fram. StorageCraft Cloud Backup för Office 365 erbjuder fullständigt skydd för Exchange, kalendrar och kontakter, OneDrive, SharePoint och offentliga delade mappar. Det är perfekt anpassat för stora företagsdistributioner med flera kontor på olika platser och distansarbetare, och fungerar minst lika bra för mindre organisationer som vanligtvis tar hjälp av kanalleverantörer. Datan skyddas av toppmodern komprimering och kryptering på datacenter med certifieringskategori 3+. Tillägg eller ändringar av data identifieras automatiskt och säkerhetskopieras utan att användaren behöver göra någonting. Och användarna har tillgång till sin data. De kan snabbt återställa filer, mappar eller ett helt användarkonto via en självbetjäningsportal och därmed slippa vänta på it-support. StorageCraft Cloud Backup-lösningar för Google Apps, Salesforce and Box.com kommer att göras tillgängliga i början av 2017.

”Den vanliga missuppfattningen om att molntjänster fungerar som tillräcklig säkerhetskopiering förhindrar företag från att ta lämpliga åtgärder för att skydda sina data”, säger Scott Barnes, chefstekniker på StorageCraft. ”Microsoft säkerhetskopierar Office 365 på ett sätt som skyddar mot problem som riktar sig mot deras egna datacenter, men de har inga skyddsåtgärder mot dataförlust som sker på grund av användarfel eller systemfel.” Dessutom finns inga garantier att eventuell tillgänglig data kan återställas till Office-programmet med dess ursprungliga attribut. Och det är om datan över huvud taget är tillgänglig. Molnprogramsleverantörer tar ofta bort sina data efter trettio dagar. Så även om molnet skyddar vid översvämning eller annan naturkatastrof är det irrelevant ur återställningssynpunkt om viktig data raderas eller skrivs över. ”Det är här StorageCraft Cloud Backup spelar en viktig roll”, [säger Mike Kunz, VVP. ”Och det är det som gör resten av StorageCrafts programsvit, Cloud Backup, så extremt relevant för SaaS-användare.]

Det var kundkontroll i kombination med användarvänlighet som fick Cliff Huxster, lösningsarkitekt på Integral Solutions Group i South Carolina, USA, att ge sina synpunkter om säkerhetskopieringen: ”Företag som migrerar till molnlösningar som Office 365 och Google Apps förstår inte hur lite kontroll de har över om deras data säkerhetskopieras och hur svårt det kan vara att återställa den om något raderas eller skadas.  Våra kunder vill ha mer kontroll och bättre förvaltning av säkerhetskopiering och återställning av molndata. Dessutom gillar jag verkligen att Cloud Backup-tjänsten är integrerad i den befintliga StorageCraft-portalen som en enda kontaktpunkt.”

Cloud Backup får många, viktiga konsekvenser. För det första skyddar StorageCraft organisationerna från utpressningstrojanattacker genom att kunna fullständig data tillbaka till kunden. Eftersom användarna har tillgång till sina data kan de bara gå tillbaka till en ren version och återställa den utan skadlig kod. För det andra, om data skadas eller är svår eller omöjlig att tillgå spelar det ingen roll att den ligger i en SaaS-leverantörs moln. De har inte skydd för dina data. Och även om de skulle ha kan det ta flera dagar att hämta data om man har ett vanligt slutanvändaravtal. Och det finns inga garantier att datan kommer att vara i sitt ursprungliga format eller att den ska gå att använda direkt igen. För det tredje uppdaterar användare ofta sina datorer och inser sedan att de måste återuppbygga alla strukturer, etiketter och inställningar. Det samma gäller vanligtvis för företag. StorageCraft Cloud Backup återställer datan exakt till hur den var ursprungligen, utan att man behöver återskapa funktioner och inställningar. StorageCraft Cloud Backup för Office 365 skyddar mot användarfel, systemfel, som bland annat överskrivning av data, och skadliga åtgärder. Den återställer data från när som helst, allt från tidigare dagar, månader eller år. Den återställer den enskilda filen eller på mappnivå. Den verifierar datan med korrekt rapportering och meddelanden.

Kanalpartners kommer att glädjas när de hör att de bara kan följa kontona via meddelanden eller portalen när de väl har skapats. Dessutom ger portalen för SSO-hantering partners möjlighet att följa alla kunder utan att logga in och ut från varje konto. Du kan lägga till och ta bort användare, lägga till och ta bort tjänster och säkerhetskopia endast den data du behöver. Man behöver inte aktivt ta kontakt med Cloud Backup, om det inte handlar om en återställning eller en export.