Största lagringstrenderna 2016? Billigare flash-lagring och fler hybridmoln

LAGRINGSTRENDERNAOmvälvande krafter såsom flash-teknik och molnet gör att lagringsbranschen genomgår sin mest spännande förändring hittills. Samtidigt som vi summerar det gångna året året som gick ser vi en ännu större förändring som IT-avdelningarna måste förbereda sig för.

Under 2016 kommer vi att få se produkter och lösningar som ett svar på marknadens behov av enkelhet, enklare hantering, bättre avkastning på investeringar och ett behov av att integrera datahantering över hybridmolnet.

Lee Caswell, VP Product, Solution & Services Marketing på NetApp, kommer att belysa vad som väntar under det nya året.

Att bryta ner murarna mellan servrar, lagring och nätverk

Konvergerad infrastruktur kommer att minimera arbetet med hårdvaruintegration och ge kunder tid att experimentera med innovationsprogram. Den är utformad för att öka IT-tillgodose industrins behov och samtidigt minska totalkostnaden för datorer.

I sin årliga undersökning Voice of the Enterprise: Converged Infrastructure fann 451 Research att 40 procent av de tillfrågade planerade att öka investeringarna i konvergerad infrastruktur under 2015. Det är ett klart tecken på att konvergerat kommer att bli ännu vanligare under 2016.

Som med de flesta tekniska lösningar drivs vägen till en konvergerad infrastruktur på av enkelhet, prestanda och sänkta kostnader.

DevOps kommer driva tillväxten inom konvergerad infrastruktur

Utöver fördelar som enkelhet och snabbhet löser konvergerad infrastruktur dessutom det största problemet de flesta organisationer har: brist på IT-kompetens.

Det är här DevOps kommer in och möjliggör effektivitet i organisationer. DevOps innebär att utveckling, kvalitetssäkring och IT kommunicerar och samarbetar enligt specifikt definierade processer och metoder. Under 2016 kommer organisationer att se en ökning av investeringar i konvergerad infrastruktur när DevOps kommer att visa sig vara en nyckel till att driva tillväxt.

Även om DevOps kräver mer tid för programmering av tillämpningar så automatiserar och optimerar det många processer såsom konfigurering av hårdvara. Det utlovar dessutom kortare tid för driftsättning av nya tillämpningar. Denna övergång av arbetsflöden kan hjälpa IT-avdelningar att rikta in sin personal på uppgifter som bidrar till att uppnå och förbättra affärsmålen.

Prissänkningar kommer att göra flash-marknaden dubbelt så stor

Första vågen av flash drevs av löftet om ökad prestanda men tekniken nyttjades trots det sparsamt på grund av det höga priset. Fram tills nu har flash oftast använts för cache- och tier-tekniker eller noggrant implementerade isolerade tillämpningar såsom databaser.

De senaste åren har vi dock sett en stadig ökning av intresset runt flash. Enligt IDC växte den globala flash-baserade array-marknaden till 11,3 miljarder dollar under 2014. Samtidigtrapporterade IDC att flash i EMEA under andra kvartalet 2015 ökade med 101 procent jämfört med året innan och att det “trotsar den övergripande avmattningen på lagringsmarknaden.”

Nya användningsområden för flash

Under 2016 kommer flash-revolutionen inom branschen att fortsätta på grund av lägre priser. Flash-försäljningen är redo att fördubblas till följd av lagringsföretagens aggressiva prissänkningar med målet att ta marknadsandelar.

Ett föränderligt landskap för lagringsadministratören

Det är ingen tvekan om att hybridmoln nu börjar tar fart. Sandler Research fann att marknaden under perioden 2014-2019 kommer att växa med en årlig takt på 29,22 procent. Därför måste IT-organisationer lära sig att stödja en modern grupp av slutanvändare som är angelägen om att skapa nya, flexibla och responsiva IT-resursmiljöer och som också ser det offentliga molnet som ett sätt att uppnå detta mål på egen hand.

I denna hybridmolnstrategi är sömlös hantering av data över molnresurser viktig för att göra det möjligt för IT-organisationer att komplettera ett privat moln med en offentlig molnstrategi som inte medför nya risker, komplicerar regler eller leder till att företaget förlorar kontrollen över värdefull företagsinformation. Detta påverkar det i allra högsta grad lagringsadministratörens situation.

Hybridmolnadministratörens uppkomst

Rollen som lagringsadministratörer kommer att fortsätta att utvecklas i takt med att IT-landskapet förändras. I takt med att organisationer flyttar till en molnleveransmodell för att minska kostnaderna och öka flexibiliteten skiftar de också från att vara byggare och operatörer av sina egna datacenter till att vara förmedlare av tjänster som spänner över både privata och offentliga molnresurser.

År 2016 kommer den klassiska lagringsadministratören antingen utvecklas till att bli en datachef för hybridmoln med en plats i ledningsgruppen eller så kommer de att syssla med intetsägande lagringsprodukter och bli allt mindre relevanta.

Hybridmolnevolutionen

Oro över datasäkerhet och krav på självbestämmande driver IT att ta en närmare titt på sina molnplaner. Administratörer måste veta exakt var deras data finns och vem som kontinuerligt hanterar den.

Företag som DARZ har slagit sig ihop med NetApp för att förse företag med pålitliga dataskydd och elasticitet för att möta efterfrågan samt den frihet och flexibilitet som kommer från att säkert kombinera co-location, privata moln och offentliga hyperscale-moln i en sömlös lösning. Med möjligheten att säkert byta mellan molnleverantörer på några sekunder utan migrering av data gynnas företag omgående genom att spendera mindre tid på IT och mer tid att fokusera på innovation utan att göra avkall på vare sig säkerhet eller kontroll.

Post Comment