Sungard redo om krisen kommer

Från IT-säkerhet till informationssäkerhet

Hur går man bäst till väga för att hålla verksamheten igång i ett krisläge? Räcker det att ha redundans på IT-prylarna? Under ett seminarium nyligen i Stockholm betonas vikten av att både IT-avdelningar och ledningsgrupper deltar aktivt i det förebyggande arbetet.

Sungard redo om krisen kommer 1
Freddie Rinderud, managementkonsult på analysföretaget Radar

– En tydlig trend vi ser nu är att svenska företag går ifrån ett ensidigt fokus på IT-säkerhet till att bredda frågan kring säkerhet i olika affärsmodeller. Det innebär att frågorna i större utsträckning flyttats från IT-avdelningen till ledningsrummen, säger Freddie Rinderud som är managementkonsult på analysföretaget Radar.

Han säger att de frågor som kunderna riktat till Radar under de senaste par åren handlat mindre om brandväggar och mer om affärsrisker. Frågor av detta slag har inte minst aktualiserats av tragiska händelser i närtid.

– Mindre än 60 procent av de svenska företagen har planer för hur man hanterar tiden efter en katastrof. Det var något man exempelvis såg efter terrorattacken förra våren där hela Stockholm stod stilla, säger Freddie Rinderud.

Under senare tid har det talats mycket om beredskap i händelse av kris eller krig, något som givetvis även gäller IT-beredskap. Dessa ämnen stod högt på dagordningen under veckans seminarium anordnat av Sungard Availability Services.

Allt sedan starten 1982 har Sungards huvudfokus legat på katastrofåterställning men sedan dess har man breddat tjänsteutbudet rejält.

– Något som vi kontinuerligt jobbar mycket med är att kontinuerligt testa systemen om några oförberedda händelser skulle inträffa, säger Sungards Nordenchef Ann Wingård i ett samtal med IT-kanalen.

Sungard redo om krisen kommer 2
Sungards Nordenchef Ann Wingård

Som exempel på hur den typen av förberedelser kan göra nytta nämner hon den terrorattack som förra året drabbade London och där Sungards kund inom mediebranschen (News UK med tidningarna Sun, Sunday Times och The Telegraph) var tvungen att utrymma sina lokaler men kunde fortsätta sin verksamhet inom ett par timmar från annan plats.

– Bland våra tjänster ingår möjligheten att flytta alla kontorsarbetsplatser och IT-tjänster till en annan ort utan att det nämnvärt behöver rubba pågående arbeten. Har man då testat detta innan, vilket flera av våra kunder gör, är man redo på ett helt annat sätt.

I Sungards utbud ingår även IT-infrastrukturtjänster där det ingå så kallat colocation, det vill säga att kunderna placerar sina egna servrar och lagring i Sungards datahallar. Därtill erbjuds också molntjänster inom det samarbete som Sungard har man Amazon.

– Tillgänglighet har alltid varit vårt honnörsord och det innebär att vi hjälper våra kunder att hålla deras verksamhet igång även om det skulle hända en kris. Det vi ser nu i Sverige är en ökad medvetenhet kring vikten av att företagen måste bli mer proaktiva i stället för reaktiva. Detta i sin tur beror givetvis på alla de tråkiga händelser vi ser med terrorattacker och cyberkriminalitet, säger Ann Wingård.

Hon betonar att den ökade medvetenheten kring dessa frågor även nått utanför IT-avdelningens väggar.

– Tidigare pratades det mer om brandväggar och redundans men det främsta skälet till att man blivit mer proaktiva är att frågor kring säkerheten allt mer kommer upp på ledningsnivå där man allt mer tittar på hela processen. Det handlar inte bara om att ha reservarbetsplats eller reservhårdvara utan att se till att hela processen kring detta fungerar. Allt handlar om att hålla verksamheten igång och vi uppmanar verkligen våra kunder att komma och testa dessa lösningar hos oss, säger Ann Wingård.

Verksamheten hos Sungard Availability Services sträcker sig tillbaka till 1982 då företaget gick under namnet Backupcentralen men som 2002 förvärvades av amerikanska Sungard.

Företaget driver över 80 anläggningar globalt, 14 datacenter i Europa varav tre i Sverige.

Sungard har över 3000 medarbetare varav 800 i Europa inklusive ett drygt 20-tal i Sverige.