Superdator ska hjälpa till att förutse naturkatastrofer

Fujitsu har byggt en högpresterande superdator på uppdrag av Japans meteorologiska forskningsinstitut.

Superdator ska hjälpa till att förutse naturkatastrofer 1Nu ska systemets 2.81 petaflops bidra till mer exakta väderprognoser och bättre förvarning om extremväder.

Behovet av exaktare långsiktiga väderprognoser blir allt större, allteftersom extrema väderhändelser blir vanligare som en konsekvens av den globala uppvärmningen. Japan är ett av de mest utsatta länderna. Därför har Japans statliga institut för väderforskning samarbetat med Fujitsu för att ta fram en superdator som ska möjliggöra väderprognoser på en ny nivå.

Superdatorn består av 880 Fujitsuservrar av modellen PRIMERGY CX2550 M5, sammankopplade till ett kluster genom Intels Omni-Path-arkitektur. Den högsta uppmätta prestandan av datorn kommer upp i 2.81 PetaFlops, det vill säga 2,81 miljoner miljarder uträkningar i sekunden.

Datorn har tre olika huvudsyften. Det första är att hjälpa meteorologer att göra mer exakta och pålitliga väderprognoser med mål att vara världsbäst på området år 2030.

Det andra syftet är att accelerera forskningen kring att förutspå naturkatastrofer – som tsunamis, jordbävningar och orkaner. Japans geografiska läge gör landet utsatt för både nyckfullt väder och återkommande jordskalv. Exempelvis blir landet utsatt för genomsnittligen 10,3 orkaner per år, som ofta kostar människoliv och orsakar materiella skador.

Det tredje syftet är att datorn ska hjälpa forskningen för att prognostisera effekterna av global uppvärmning och ge tydligare bilder av lokala och regionala data jämfört med vad som är möjligt idag.

– Vårt uppdrag är precision i något som är svårt att förutspå, vilket kräver enormt mycket matematisk processorkraft. Det nya superdatorsystemet uppfyller de kraven, och att vara till nytta i vår fortsatta forskning, säger Kazutoshi Onogi, forskningsdirektör vid Japans meteorologiska forskningsinstitut.