Superkoll på kundservicen med svarsgruppsövervakning

I många år har Uno Telefonis kunder efterfrågat en svarsgruppsövervakning.

Nu lanseras en ny webbsida med lättöverskådlig statistik över bland annat antal samtal och kötider till supporten. Verktyget hämtar information från växeln och kundernas egna system som t.ex. ärendehantering och crm.uno

– Tanken är att våra kunder ska kunna ha denna sida på sin projektor, TV eller mobil och löpande få uppdateringar om hur det går mot uppsatta servicemål. Information hämtas från växeln och andra system och visar till exempel hur många order som
ligger för beställning, hur många samtal som säljkåren har ringt i dag, antal personer i kö till helpdesk och hur många som besöker webben just nu, berättar Christian Hed, marknads- och försäljningschef på Uno Telefoni.

– Kunderna kan välja mellan ett antal olika teman med olika utseende men kan också få ett helt anpassat tema till ett fast pris, fortsätter han.

Stöd för ytterligare externa system byggs ut löpande och inom kort finns Zendesk, Upsales, Lime, Salesforce och Superoffice klara. Men även stöd för andra system kan byggas in om kunderna vill ha det.

Uno Telefoni har sedan ett år tillbaka en utvecklingsavdelning som inte bara arbetar med att ta fram nya tjänster utan dessutom hjälper kunderna med integrationen.

Post Comment