Svensk fordonsindustri måste uppdatera sin cybersäkerhet

Trend Micro presenterar idag en genomgång av de krav som fordonsindustrin nu måste anpassa sig efter för att garantera cybersäkerheten i nyproducerade uppkopplade fordon.

Svensk fordonsindustri måste uppdatera sin cybersäkerhet 1Dagens moderna fordon, oavsett om det är bilar eller lastbilar, innehåller allt mer smart teknik.

Detta har resulterat i en ökande mängd cyberhot riktade mot fordonstillverkande företag – såväl vid användning av fordonen, som vid produktionen av dem.

Detta har lett till att fordonsindustrin nu måste anta cybersäkerhets-strategier för inbäddade EE-system och komponenter för alla faser i ett fordons livscykel.

– I samma takt som ny teknik inom fordonsindustrin utvecklas och allt fler fordon ansluts till allmänt tillgängliga nätverk, ökar riskerna för cyberattacker som kan leda till dödsfall och/eller personskada, materiell skada och/eller förlust, samt förlust av eller missbruk av känslig data, förklarar Johnny Krogsboll, Nordic Technical Director på Trend Micro. Sådana händelser kan direkt påverka och skada biltillverkarnas rykte, och kan även leda till böter och ett minskat förtroende för varumärket.

Denna utveckling är orsaken bakom skapandet av den nya säkerhetscertifieringen ISO / SAE 21434, som ska se till att fordonsindustrin antar den cybersäkerhetspraxis som tidigare endast varit vanlig på IT-avdelningar, men inte inom industriproduktion. Certifieringen innebär att fordonsindustrin måste etablera en kultur för cybersäkerhet med styrning, riktlinjer, processer och verktyg för att se till att konstruktionen av elektroniska delar för fordon håller jämna steg med utvecklingen av nya cyberhot och attackmetoder.

– Som bil- eller lastbilsförare är det numera viktigt att inte bara se till att man kör en bil som är säker rent fysiskt, utan även digitalt, säger Johnny Krogsboll. Det enda sättet man kan göra detta på är, eller kommer i framtiden vara, att ta reda på huruvida det fordon man kör har tillverkats på ett säkert sätt samt med förarens digitala säkerhet i åtanke. Detta kan man göra genom att ta reda på huruvida fordonsmärket antagit den nya säkerhetscertifieringen ISO / SAE 21434 eller inte.

För att göra det enklare för företag inom fordonsindustrin att översätta den nya certifieringens krav till verkliga handlingar, har Trend Micro tagit fram en guide där man går igenom alla delar av certifieringen och vad man som företag bör göra för att leva upp till kraven.