Svenska arbetstagare föredrar att arbetsgivaren informerar vid kris

Men väldigt få svenska företag har den möjligheten.

Svenska arbetstagare föredrar att arbetsgivaren informerar vid kris 1Mot bakgrund av COVID-19 visar en undersökning från Everbridge att endast 25,6% av de svarande i Sverige tycker att deras arbetsgivare gör tillräckligt för att varna dem för kritiska händelser eller avbrott i verksamheten.

Tillgång till korrekt, snabb och tillförlitlig information är avgörande för att varna människor när det inträffar en kritisk händelse, i synnerhet när det gäller att bemöta ofta vilseledande eller felaktiga uppgifter på sociala medier. Det framgår av en ny undersökning från Everbridge, världsledande inom hantering av kritiska händelser. Dessa är några av resultaten i rapporten ”Clarity out of Chaos” från Everbridge som publicerades idag och som visar fem dominerande teman:

  • Företaget man arbetar på kan vara den bästa källan till information vid en kritisk händelse.
  • De anställda förväntar sig mer information som ges oftare.
  • Målinriktad kommunikation väger tyngre än integritets- och säkerhetsaspekter.
  • De anställda arbetar mer utspritt och mångskiftande än någonsin tidigare.
  • Företag saknar viktiga kommunikationskanaler.

Undersökningen genomfördes i mars 2020 på 9 003 anställda på olika företag på 13 geografiska marknader i Europa och Asien, däribland Sverige. Syftet var att undersöka de aktuella trender och vanor för kommunikation som kan påverka hur framgångsrik hanteringen av kritiska händelser blir.

Javier Colado, Head of International på Everbridge, säger: ”Undersökningen visar den viktiga roll som företagen har vid hantering av kritiska händelser, och hur människor förlitar sig på att arbetsgivaren håller dem informerade och uppdaterade under en kris eller avbrott i verksamheten. Just nu är detta viktigare än någonsin när vi ställs inför de enorma utmaningar som coronautbrottet innebär. Undersökningen visar att organisationer behöver tillgång till riskdata från flera källor mer eller mindre i realtid. Syftet är att snabbt och sömlöst kunna avgöra hur relevant ett hot är, följa hur åtgärdsplaner och rutiner genomförs, informera intressenter och anställda, samt analysera uppnådda resultat för att skapa ’klarhet vid kaos’

Företagen kan vara den enda källan till sanning

Sammantaget visade undersökningen att ju större företaget är, desto större förtroende hade de anställda för företaget som en källa till sanning. 56% av de svarande i Sverige angav att de tyckte att arbetsgivaren var en tillförlitlig informationskälla under en incident, och denna siffra ökade till 61% för företag med fler än 1 000 anställda. Det var faktiskt bara 11% av de svarande som ansåg att arbetsgivaren var otillförlitlig i detta avseende. Nära 18% av företagen i Sverige har dock inga varningssystem alls enligt undersökningen.

Mer information som ges oftare

Trots att 72% av alla svarande uppgav att de skulle vara bekväma med konstanta och regelbundna uppdateringar på flera informationskanaler i alla situationer, sa nästan 70% att de bara har en kanal på plats. 78% tyckte att varningar borde skickas ut till alla i det drabbade området, och 77 % av de svarande i Sverige skulle vilja ha ett meddelande med ”klarsignal” när faran är över.

Över 32 % av organisationerna aktiverar sin plan för hantering av kritiska händelser inom fem minuter. 58 % uppgav dock att den största utmaningen är att samla in, validera och dela korrekt information. I slutändan är det bara 25,6 % av de svarande som tycker att arbetsgivarna gör tillräckligt för att varna dem för kritiska händelser eller avbrott i verksamheten.

Integritet och säkerhet

Det är överraskande få av de svarande som är bekymrade över integritet och säkerhet i samband med varningssystem. Bara färre än 10% uppgav att de inte skulle dela några data med sin arbetsgivare, och det gäller särskilt de som arbetar i stora organisationer. Nästan 58% skulle dela sitt privata telefonnummer och 44% skulle dela sin privata e-postadress. I skarp kontrast till detta skulle bara 29% kunna tänka sig att dela sina konton på sociala medier med en arbetsgivare för att underlätta att varningar går fram.

Mitt i den nuvarande krisen på grund av covid-19 är det en viktig slutsats att de flesta svarande var mindre benägna att dela GPS-data med myndigheter för att underlätta att varningar kommer fram. Ca 6% är oroade över myndigheternas förmåga att hantera säkerheten, jämfört med nästan 42% som kan tänka sig att dela GPS-data med sin arbetsgivare.

Det är dock ett faktum att staten eller vårdorganisationer i samband med coronaviruset kan ta kontakt via telefon, e-post eller textmeddelanden för att säkerställa att medborgarna får viktiga meddelanden som rör folkhälsan, och de behöver inget samtycke för detta. Arbetsgivarna har dock en skyldighet enligt lag att skydda sina anställda.

Utspridd personal

För närvarande befinner sig den allra största delen av arbetskraften i hemmet på grund av coronaviruset. Under normala omständigheter är det dock mer än 63% av de anställda som inte ens arbetar i traditionell kontorsmiljö. Nästan en tredjedel av de svarande uppgav att de antingen är på resande fot eller hos kunder, och denna trend kommer att fortsätta. Drygt en fjärdedel (27%) av de anställda i större organisationer uppgav också att det finns svårigheter med dagliga aktiviteter på grund av hälsoproblem eller funktionshinder.

Att kunna kommunicera effektivt med anställda på distans, eller med de med särskilda behov, måste vara en del vid planeringen för att skapa ett program för hantering av kritiska händelser.

Kommunikation som saknas

Trots att sociala medier rankas lägst både vad gäller förtroende och tillförlitlighet – färre än en tredjedel (28%) av svenska arbetstagare höll med om att de är tillförlitliga – har de ofta använts som en viktig kommunikationskanal vid naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser.

När det gäller vem som tillhandahåller information vid en kris, uppgav 70% av de svarande att de tycker att lokala räddningstjänster är pålitliga. Faktum är att alla lokala myndigheter (t.ex. polis, den politiska ledningen och andra samhällstjänster) ansågs vara tillförlitliga. En stor del av svenska svarande (56%) uppgav också att de var ansåg arbetsgivaren vara en tillförlitlig källa.

Undersökningen visade att meddelanden via mobil kommunikation (dvs. via app/tal/text) anses vara en utmärkt kanal för kommunikation, och 74% av svenska arbetstagare väljer detta framför andra kanaler.

Gå till https://cem-europe.everbridge.com/ för att ladda ner rapporten Clarity out of Chaos 2020.

Undersökningen är genomförd av undersöknings- och analysföretaget https://vitreousanalytics.com/ på uppdrag av Everbridge.