Svenska IT-chefer positiva till nya EU-krav

Många svenska IT-chefer är positiva till de nya EU-kraven i lagstiftningen GDPR, som bland annat innebär att det kommer ställas hårdare krav på företags IT-säkerhet.

Enligt en undersökning från Palo Alto Networks har mer än två tredjedelar (68 %) av svenska Svenska IT-chefer positiva till nya EU-krav 1storföretags IT-chefer en positiv inställning till  GDPR.

Svaren kommer från en undersökning som genomfördes av Palo Alto Networks och där de ställde frågor om IT-säkerhet till 200 svenska IT-chefer på företag med mer än 500 anställda.

Den positiva attityden hos IT-cheferna till GDPR beror enligt dem själva på att företag när de agerar i linje med de nya reglerna kommer undvika säkerhetsintrång (45 %) och att lagstiftningen underlättar en ökad förståelse för betydelsen av cybersäkerhet (43 %). Nära hälften (43 %) tror också att tidigare ej rapporterade intrång nu kommer bli rapporterade, på grund av de nya EU-reglerna.

När Palo Alto Networks även ställde samma frågor till chefer i fyra andra europeiska länder var den genomsnittliga attityden till EU-reglerna ungefär på samma nivå som i Sverige. 65 procent var positiva till reglerna, i jämförelse med 68 procent i Sverige.

GDPR, som ska uttydas General Data Protection Regulation, är en ny reglering från EU som träder i kraft 2018. Den innebär att det bland annat ställs krav på att rapportera intrång och att de måste ha marknadens bästa lösning på plats, bland annat för att skydda sina kunders data.