Svenska chefer tror mest på AI av nordiska näringslivet

IT-bolaget DXC och analysföretaget IDC har undersökt hur nordiskt näringsliv ser på AI i olika verksamheter.

Svenska chefer tror mest på AI av nordiska näringslivet 1Svenska beslutsfattare inom digital transformation har störst tilltro till AI i Norden, men samtidigt ligger de efter i implementeringen jämfört med Danmark, Norge och Finland.

De senaste åren har prognoserna och teorierna kring artificiell intelligens och dess effekter varit vida omtalade. IT-bolaget DXC och analysföretaget IDC har kartlagt vad 500 nordiska beslutsfattare egentligen tror om framtiden för AI och hur det ligger till med implementeringen av AI i deras verksamheter.

Resultatet visar att Sverige sticker ut på flera sätt. Två av tre svenska beslutsfattare betraktar till exempel AI som en viktig komponent för företaget i framtiden, vilket är det starkaste stödet för AI i Norden. Samtidigt har svenskarna hamnat på efterkälken vad gäller implementering av AI i företagets strategi.

Endast 37% av tillfrågade svenska beslutsfattare har inkluderat AI i sin nuvarande strategi, vilket går att jämföra med Danmark (41%), Norge (53%) och Finland (48%).

– Sverige ligger vanligtvis i framkant vad gäller innovation inom framförallt IT, men det syns inte i dagsläget om man tittar på företagens strategier. För att upprätthålla den konkurrenskraftiga innovationsrollen som Sverige har inom IT internationellt är det viktigt att tilltron till AI:ns framtid och utformningen av strategi går hand i hand, säger Vahid Zohali, Sverigechef på amerikanska IT-bolaget DXC.

Vidare är svenska bolag minst benägna att ta hjälp av externa resurser när AI-projekt ska realiseras. Endast 35 procent av tillfrågade svenska beslutsfattarna angav att de förlitar sig på extern kompetens, vilket går att jämföra med Norge (55%), Danmark (46%) och Finland (50%). Istället har svenska beslutsfattare högst (26%) tilltro till den interna kompetensen gällande sjösättning av AI jämfört med resten av Norden (Norge 23%, Finland 19%, Danmark 16%).

Telekombranschen i framkant

Ett svenskt bolag som satsar stort på artificiell intelligens är telekomoperatören Telenor.

 • När datamängderna växer blir AI en naturlig utveckling. Telekombranschen i stort och Telenor specifikt har kommit relativt långt fram i AI-utvecklingen. Vi använder AI i flera delar av organisationen. Utöver att monitorera mobilnätet så används det till kundservice och digitala medieköp. Det har gett en kostnadsbesparing på mellan 30 och 40 procent per månad i flera olika områden, säger Andreas Kristensson, innovationsansvarig på Telenor.

Topp 5: Status på AI-implementeringen i nordiska företag

Sverige

 1. AI kommer att vara viktigt för oss i framtiden: 66%
 2. AI är redan en del av strategin: 37%
 3. AI kommer att utökas till fler applikationer/användningsområden: 27%
 4. AI har redan implementerats i de första applikationerna/användningsområdena: 23%
 5. AI är redan framgångsrikt i några första applikationer/användningsområden: 14%
 6. Ej aktuellt/vet ej: 15%

Norge

 1. AI kommer att vara viktigt för oss i framtiden: 71%
 2. AI är redan en del av strategin: 53%
 3. AI har redan implementerats i de första applikationerna/användningsområdena: 26%
 4. AI kommer att utökas till fler applikationer/användningsområden: 34%
 5. AI är redan framgångsrikt i några första applikationer/användningsområden: 18%
 6. Ej aktuellt/vet ej: 8%

Danmark

 1. AI kommer att vara viktigt för oss i framtiden: 55%
 2. AI är redan en del av strategin: 41%
 3. AI har redan implementerats i de första applikationerna/användningsområdena: 17%
 4. AI kommer att utökas till fler applikationer/användningsområden: 13%
 5. AI är redan framgångsrikt i några första applikationer/användningsområden: 10%
 6. Ej aktuellt/vet ej: 20%

Finland

 1. AI kommer att vara viktigt för oss i framtiden: 56%
 2. AI är redan en del av strategin: 48%
 3. AI har redan implementerats i de första applikationerna/användningsområdena: 34%
 4. AI kommer att utökas till fler applikationer/användningsområden: 34%
 5. AI är redan framgångsrikt i några första applikationer/användningsområden: 19%
 6. Ej aktuellt/vet ej: 7%