Hem KRÖNIKA Svenska företag har utmaningar med sin molnintegration

Svenska företag har utmaningar med sin molnintegration

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] En utmaning som ofta uppstår då företag bestämmer sig för att gå ”Cloud First” är att de inte förstår eller ser vad som kommer att krävas för att komma i mål med en sådan strategi.

Svenska företag har utmaningar med sin molnintegration 2

Claes Huber, säljansvarig Sverige på Dell Boomi

De företag som var först med att genomföra denna strategi insåg snabbt att de flesta företag, utöver de som är födda i molnet, oftast inte kan flytta precis allt till molnet, eftersom varken alla system eller all information kan eller ska av regulatoriska eller andra informationssäkerhetsskäl flyttas till molnet. Det man därför måste fokusera på är att hitta den bästa lösningen för en hybrid molnstrategi.

När man som företag kommit fram till en strategi kring vilken information som skall ligga i molnet och vilken information som bör eller skall ligga kvar på företagets servrar kvarstår oftast endast ett problem – integrationen av den komplexa IT-arkitektur som uppstår i en hybrid miljö.

Integration den största utmaningen

Avsaknaden av relevanta integrationsstrategier för en hybrid miljö ger ofta upphov till både överskridna IT-budgetar och försenade implementationer. Många svenska företag förstår inte vad som krävs för att kunna integrera den data som finns lagrad i företagets datacenter med den data som finns i molnet. För att detta ska fungera måste alla delar av IT-miljön integreras väl, både för att integrera molntjänsterna med den data som finns i det egna datacentret samt med molntjänster från andra molntjänstleverantörer. Och det är här som problem ofta uppstår.

Uppdatera till en hybrid molnstrategi

Det många företag inte förstår är att molnmigrering inte handlar om att verkställa en molnstrategi, utan att genomföra en integrationsprocess. Dessutom behöver molnstrategin vara en hybrid sådan. När du väl har fått detta klart för dig måste du kunna svara på tre frågor:

1. Hur ska integrationen säkerställas? Svaret på denna fråga är att börja med en molnbaserad integrationsplattform. Först då kan du uppnå en friktionsfri integration. På detta vis förflyttas ansvaret för till exempel versionsuppdateringar till molnleverantören vilket förenklar hanteringen av integrationsprocesserna, plus att du kan ta del av de erfarenheter som molnleverantören har av hur andra hanterat eventuella utmaningar som kan dyka upp under integrationsprocessen, då dessa är en del av plattformen.

2. Hur ska integrationen kodas? Svaret är – med så snabb kod (low-code) som möjligt. Du ska enkelt kunna rita upp hur din integrationsprocess ser ut, och därigenom få ett integrationsschema istället för att behöva koda. Annars blir du för beroende av externa IT-konsulter och tung dokumentation, vilket kan bli en dyr affär både i fråga om arvoden och i mängden interna arbetstimmar. Dessutom kommer du på så vis förkorta tiden det tar att få ut värdet av integrationen.

3: Behöver jag endast traditionell integration? Svaret är nej. Då integrationsprocessen ändrar karaktär under projektets gång kommer du behöva säkerställa att du har den utökade funktionalitet som krävs för att hantera en mer komplex integration. En molnmigrering kräver nämligen betydligt mer komplexa och smarta funktioner än de som levereras i samband med en mer traditionell integration och i traditionella integrationsplattformar. Den utökade funktionaliteten gör det exempelvis möjligt att konsolidera integrerad data och på så vis skapa strukturerade arbetsflöden så att integrationen gör att en hel process går smidigare än tidigare.

Gör inte allt på en gång

Ett viktigt tips att ta med sig är också att man faktiskt kan integrera stegvis. När du väl har en integrationsplattform som är molnbaserad, snabbkodad och har rätt funktionaliteter för en god strukturering av integreringen, så kan du dela upp integrationen i mindre bitar än tidigare. Du kan börja med en liten del och sen skala upp vartefter behovet av en utökad integrationskapacitet och/eller funktionalitet ökar. Detta är en fördel också ur ett investeringsperspektiv. Att köpa en hel plattform på en och samma gång kan bli mycket dyrt, framför allt för att det tar tid att få ut det fulla värdet av investeringen.

Gör det inte helt själv om du saknar intern och molnerfaren kompetens

Många företag tror att de kan klara av integrationen till största del på egen hand, vilket i många fall fungerar bra och i andra fall mindre bra. Integration i en hybrid miljö är nämligen lite som ett komplext husbygge. Antingen väljer du att bygga huset helt på egen hand för att du har både erfarenheten och kompetensen kring den nya tekniken, eller så tar du hjälp av en erfaren byggherre som gjort liknande projekt tidigare. Med liknande projekt menar vi en byggherre som byggt integrationer i molnet tidigare. Ibland söker sig företag till partners som kan hjälpa till med molnintegrationen först då ”molnbygget” fastnat, vilket ofta resulterar i en överskriden projektbudget och en försenad implementation. Detta kan undvikas genom att tidigt i processen ta in rätt kompetens i form av en partner med erfarenhet av molnintegration. Först då kan man uppnå en kostnadseffektiv och framgångsrik molnintegration i en hybrid miljö med både server-baserade och molnbaserade applikationer.

Av: Claes Huber, säljansvarig Sverige på Dell Boomi

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>