Svenska företag långt framme i sin digitalisering

Svenska företag har satt digitalisering av verksamheten i första rummet.

Fler än åtta av tio företag (84,4 procent) har initiativ igång för att digitalisera delar av verksamheten och sju av tio bolag (67,1 procent) anser också att ytterligare digitalisering är högt prioriterat. Det visar en undersökning som genomförts av IP EXPO Nordic, nordens ledande IT-mässa som äger rum i digiseptember 2016.

Svenska företag menar att de har kommit långt i digitaliseringsprocessen. Ett av tre företag anser till och med att det ligger före sina konkurrenter. Sju av tio (67,1 procent) menar också att ytterligare digitalisering av verksamheten är högt prioritera/t.

– Det är tydligt att företag i Sverige och i Norden ligger i framkant. Företag i Storbritannien och i andra delar av världen vänder sig till Norden för inspiration och exempel på best practice, säger Bradley Maule-ffinch, strategiskt ansvarig för IP EXPO Event Series.

Pågående digitaliseringsprojekt inom svenska företag:

 • Utveckling av nya digitala affärsmodeller (51.1 procent)
 • Förbättring av digitala resurser för kundtjänst (45.6 procent)
 • Utveckling av nya digitala försäljningskanaler (41.5 procent)
 • Ökat fokus på digital marknadsföring (37.8 procent)
 • Digitalisering av produktutvecklingsprocess (31.5 procent)
 • Andra initiativ (28.5 procent)

Planerade digitaliseringsprojekt inom svenska företag (kommande två år):

 • Utveckla nya digitala affärsmodeller (43.6 procent)
 • Ökat fokus på digital marknadsföring (38.6 procent)
 • Förbättring av digitala resurser för kundtjänst (38.2 procent)
 • Utveckla nya digitala försäljningskanaler (35.1 procent)
 • Digitalisering av produktutvecklingsprocess (31.3 procent)
 • Andra initiativ (29.7 procent)

Post Comment