Svenska ledarskapsmodellen ger digitalt försprång

För 65 procent av de svenska bolagen är företagskulturen det absolut största hindret för att genomdriva digital transformation.

Samtidigt har redan sex av tio svenska företag en digital företagskultur, vilket är en hög siffra internationellt sätt. Detta visar Svenska ledarskapsmodellen ger digitalt försprång 1rapporten ”The Digital Culture Challenge” som tagits fram av Capgeminis Digital Transformation Research Institue i samarbete med digitalexperten Brian Solis.

 

Studien har utvärderat företagen utifrån sju olika parametrar som tillsammans definierar digital företagskultur[1]. Bäst är svenska företag på samarbete och kundfokus – två viktiga aspekter i den svenska ledarskapsmodellen.

 

– Företagskulturen är något som ofta glöms bort när digital transformation diskuteras på ledningsgruppsnivå. Vår studie visar att 65 procent av svenska företag tycker att företagskulturen är det största hindret för digitalisering, detta trots att ledare i Sverige på pappret är väl rustade för digital transformation. Generellt har vi en historik av starkt kundfokus vilket ställer höga krav på ledare att våga genomföra förändringar och öppna upp organisationen mot omvärlden, två viktiga aspekter i digitaliseringsarbetet, säger Anna Karin Vernet, Director People and Organization Transformation på Capgemini Consulting.

Mer än nio av tio (93 %) av de anställda på svenska företag anser sig ha en företagskultur som präglas av samarbete över gränser, och nästan lika många, åtta av tio, anser att deras arbetsplats inte är hierarkisk. Även i innovationsprocessen är svenska företag relativt inkluderande, 67 procent av de anställda upplever att de inkluderas i sådana diskussioner jämfört med bara 37 procent internationell sett.

Hälften (53 %) av de anställda på svenska företag anser att deras arbetsgivare uppmanar modiga, snabba och självständiga beslutsfattande. Lika många tycker att interna arbetssätt är flexibla och förändras när det behövs. Bara 33 procent respektive 31 procent anser samma sak internationellt.

– Den svenska ledarskapsmodellen är definitivt en förklaring till att vi har många företag som idag ligger i digital framkant. På svenska företag är det ofta högt i tak och det kombinerat med chefer i digitala organisationer som ofta har en tradition av att tidigt ge unga talanger ansvar, har gett svenska företag en fördel på den digitala resan, säger Anna Karin Vernet.

Hälften (50 %) av svenska företag satsar idag på att stärka och utveckla sina anställdas digitala kompetens. Åtta av tio (78 %) svenska företag i digital framkant uppger att de prioriterar att rekrytera från företag med en stark digital företagskultur, som till exempel startups, fintech-bolag och företag som Google och Facebook. Nio av tio (89 %) lyfter fram egenskaper som kreativitet och entreprenörsanda som allt viktigare kvaliteter i rekryteringsprocessen.

– Att anställa digital specialkompetens är det snabbaste sättet att genomföra en kompetensförflyttning. Det är också en effektiv strategi för att säkra kritisk massa och därmed behålla digitala talanger som redan finns i företaget. Men det går inte att enbart genom rekrytering skapa en digital kultur, det är minst lika viktigt att arbeta aktivt med att stärka den digitala kompetensen hos alla chefer och medarbetare. Utan det kommer man aldrig lyckas med en bred kulturförändring, säger Anna Karin Vernet.

Ett område där svenska företag är betydligt sämre än sina utländska konkurrenter är externa samarbeten. Den klassiska modellen för externt samarbete är att företag har en lista på godkända partners inom olika områden. Företag med en stark digital företagskultur arbetar istället med öppna ekosystem där nya lösningar utvecklas tillsammans med en rad olika externa partners och kompetenser. Rapporten visar att endast 23 procent av svenska företag jobbar med att öppna upp sitt ekosystem idag, globalt är det däremot fyra av tio (42 %) företag som bjuder in till samarbete.

– Svenska företag behöver släppa lite på kontrollen och och hitta bra former för innovativa samarbeten med externa partners. Det är den kanske största utmaningen vi har för att ta nästa stora steg mot en helt digital företagskultur, säger Anna Karin Vernet.