Svenska småföretag mycket sårbara för cyberattacker

För många företag är dagens ökade digitalisering ett måste och ett tydligt fokus, men utvecklingen för också med sig utmaningar med ett alltmer komplext säkerhetslandskap och en konstant framväxt av nya hot.

Globalt sett har antalet incidenter med okänd skadlig kod ökat med 900 procent och 88 procent av företagen har drabbats av dataförluster.IT-Kanalen.se

Eftersom situationen är särskilt allvarlig för små och medelstora företag, och på grund av det ökade antalet cyberattacker, har säkerhetsföretaget Check Point genomfört en undersökning om säkerhetsutmaningar och säkerhetsstatus för svenska små och medelstora företag i Sverige. Undersökningen har utförts av Norstat under september 2016 och bygger på intervjuer med 200 svenska små och medelstora företag från olika branscher.

Några av huvudresultaten:

  • Företagen upplever en hög nivå av skadlig aktivitet. Mer än hälften (52 %) av företagen har upplevt Ransomware eller filkrypteringsattacker det senaste året. 48 % har upplevt nätfiskeattacker och 40 % har drabbats av trojaner. Epost med länkar eller bifogade filer är fortfarande den vanligaste vägen för hot att komma in i ett företag.
  • En majoritet av företagen förlitar sig fortfarande på traditionella säkerhetslösningar (60 % använder anti-virus, 60 % använder brandväggar och 57 % använder anti-spam) som inte skyddar företaget mot de allt vanligare sofistikerade attackerna, medan de avancerade hotförebyggande lösningarna endast används av knappt en tredjedel (30 %) av företagen.
  • Endast 20 % av företagen har en säkerhetslösning för mobila enheter. Majoriteten av företagen har bara traditionella säkerhetslösningar som inte kan hantera okända eller moderna typer av hot. Detta måste återspelas mot det faktum att 66 % av företagen tillåter mobila enheter att ansluta sig till företagets nätverk. Detta är en potentiell säkerhetsspricka för dessa företag.
  • En av sex företag (17 %) är tveksam eller mycket tveksam om de har kompetens att skydda företaget på nätet.

 

 

Post Comment