Svenska VD:ar drivs av utmaningar – inte pengar

Svenska verkställande direktörer drivs av utmaningar, inte av pengar. Bara tre procent av VD:arna på 200 av landets största bolag ser pengar som drivkraft.

Istället är utmaningar avgörande. Som en av de främsta Svenska VD:ar drivs av utmaningar – inte pengar 1utmaningarna anges bristande förståelse bland medarbetarna för företagets affärsstrategier och hur de ska genomföras. Det visar den årliga VD-undersökningen 2017 genomförd av Reforce International, ett svenskt mjukvaruföretag som är världsledande inom digital målstyrning.

Reforce International, företaget bakom accelerationsprogramvaran ReExecute, har frågat 200 verkställande direktörer på svenska bolag med minst en halv miljard kronor i omsättning om vilka utmaningar de står inför år 2017-2018. Resultatet visar att måluppfyllelsen av lagda strategier är för dålig. 65 procent av VD:arna anger medarbetarnas förståelse för strategin, och kopplingen till deras vardag, som den största utmaningen för dem att arbeta med. Den största utmaningen för ledarna i en organisation är att skapa en tydlig koppling mellan de strategiska och medarbetarens mål för att förverkliga lagd strategi.

– Sex av sju företag byter affärsstrategi minst vart tredje år. Cheferna anstränger sig för att få de anställda att förstå strategin, men det räcker inte. Medarbetarna måste förstå vad de ska göra mer av eller annorlunda i sin vardag, och på vilket sätt detta ska ske. Annars kommer företaget med stor sannolikhet inte att nå sina strategiska mål, säger Ulf Arnetz, grundare och styrelseordförande, Reforce International.

– Medarbetarna bör därför få ett utökat ägarskap av tillvägagångssätten för att nå de strategiska målen, och en tydligare mätbarhet och visualisering av utvecklingen. Då får de även möjligheter att tävla mot sig själva. Ett ökat fokus och tydlighet gör det möjligt för hela organisationen att dra åt samma riktning, och skapar ett förnyat driv, fortsätter.

Studien visar även att ledare inom organisationen inte alltid ger tillräcklig kontinuerlig återkoppling till medarbetarna. 81 procent av VD:arna är tveksamma, eller håller inte med om, att deras ledare konsekvent ger återkoppling som förbättrar medarbetarnas prestation, och bara 26 procent tycker att ledarna ger tillräcklig rättvis och konkret

Man vinner inte marknadsandelar med priset 

Ett annat resultat av undersökningen är att nästan ingen VD tror att priskonkurrens är en framgångsrik väg att gå för att vinna marknadsandelar. Istället säger nästan hälften, 48 procent, att det gäller att kunna påvisa kundvärdet snarare än produkt- eller tjänstefördelar för att locka nya kunder. 32 procent menar även att det viktigaste är att di?erentiera sig från sina konkurrenter.

På frågan ”Vad driver en VD?” svarar en överväldigande majoritet (77 procent) ”utmaningen”. Därefter följer ”självförverkligande”. Enbart tre procent anger att de drivs av ”monetär ersättning”. Med den egenutvecklade programvaran ReExecute hjälper Reforce International företag och organisationer att genomföra sina strategier med garanterat resultat.

Bolaget är ett av världens första RaaS-bolag (Results as a Service). Företaget grundades av serieentreprenören Ulf Arnetz.