Svenskar tror inte digitaliseringen kommer påverka arbetet

En övervägande majoritet av svenska tjänstemän uppger i en undersökning beställd av Unit4 att digitaliseringen inte kommer påverka deras arbetsuppgifter eller hota deras arbeten.

Svenskar tror inte digitaliseringen kommer påverka arbetet 1En ny svensk undersökning från YouGov på uppdrag av Unit4 visar att en stor majoritet (63 procent) av svenska tjänstemän inte alls tror att digitaliseringen kommer påverka arbetsuppgifterna eller arbetet. Samtidigt tror endast 6 procent att digitaliseringen och effektiviseringen av arbetet kan komma att göra arbetsuppgifterna och jobbet överflödigt. 26 procent uppger att digitaliseringen och effektiviseringen av arbetet delvis kan komma att göra arbetsuppgifterna och arbetet överflödigt, men att det inte kommer hota alla arbetsuppgifterna.

Det finns stora åldersmässiga skillnader bland svaren i undersökningen. Exempelvis tror 47 procent av svenska tjänstemän i åldersgruppen 18–29 år att digitaliseringen inte alls kommer påverka arbetsuppgifterna eller arbetet. Samma siffra i åldersgruppen 60+ år är hela 77 procent– de äldre är alltså betydligt mindre medvetna om digitaliseringens effekter än de unga.

– Jag blev faktiskt förvånad över att andelen som inte alls tror att digitaliseringen kommer påverka arbetsuppgifterna eller arbetet är så hög, säger Katarina Gunnarsson, VD på Unit4 Nordic East. Det är intressant att de äldre, som har arbetat ett bra tag och själva upplevt hur tekniken omvandlat deras branscher, samtidigt är mindre medvetna om digitaliseringens effekter.

Svenska tjänstemän ointresserade av vidareutbildning

På frågan vad respondenterna skulle göra på arbetet om de fick timmar över under en arbetsvecka svarar 35 procent att de skulle lägga mer tid på sina huvudsakliga arbetsuppgifter, och 30 procent svarar att de skulle arbeta proaktivt med kommande projekt eller arbetsuppgifter. 13 procent uppger att de skulle utveckla sina arbetsmetoder och endast 11 procent att de skulle gå en utbildning eller kurs.

– Det är glädjande att se att anställda vill lägga mer tid på kärnverksamheten, men samtidigt är det lite skrämmande att så få är intresserade av att vidareutbilda sig, säger Katarina Gunnarsson. För att kunna möta de nya krav och nya arbetsmetoder som digitaliseringen kräver behöver anställda lägga mer tid på att utveckla sina arbetsmetoder och vidareutbilda sig – det gör dem dessutom konkurrenskraftiga inför eventuella jobbyten.