Svenskt datacenter ett av de första i världen att leva upp till ny miljöcertifiering

DigiPlex fokus på smart miljötänk ger resultat. DigiPlex fyra datacenter använder
uteslutande förnybar energi och håller tack vare det.

Svenskt datacenter ett av de första i världen att leva upp till ny miljöcertifiering 1Den energieffektiva luft-till-luftkylningen av de nyaste datacentren, uppskattningsvis 17,6 ton koldioxid per år borta från atmosfären.

Miljöarbetet har nu lett till att DigiPlex är ett av de första datacenterföretagen i världen som certifieras enligt ISO 14001: 2015 standarden. ISO 14001: 2015 specificerar villkor för organisationer som vill hantera sitt miljöansvar på ett systematiskt sätt. Att DigiPlex nu certifieras enligt dessa standarder visar att deras datacenter möter – och ofta överstiger – de miljökrav kunderna ställer.

– Vi ser en ökad medvetenhet bland svenska bolag om hur viktigt valet av datacenter är ur ett
hållbarhetsperspektiv. Vår nya miljöcertifiering återspeglar både de värderingar vi arbetar
efter och vårt löfte att hjälpa våra kunder och deras kunder att minska sitt koldioxidavtryck
och sin miljöpåverkan, säger Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex.

DigiPlex datacenter i Upplands Väsby, norr om Stockholm, drivs uteslutande på förnybar el och är
ett av världens mest gröna och energieffektiva datacenter. DigiPlex har vunnit en rad utmärkelser
för sitt omfattande innovations- och miljöarbete såsom “Critical Environment Future Thinking
Award” på det årliga DCD Awards. Priset gällde DigiPlex så kallade ”Concert Control”-system, en
egenutvecklad sofistikerad styralgoritm. Concert Control ger kunderna ytterligare 10 procent i
energibesparing utöver de besparingar de redan gör med DigiPlex flerfaldigt prisbelönta luft-till-luft
kylningslösning.